LOADING

Type to search

ZNAKI CZASU

zafor hasan 5 grudnia 2019
Share

Obietnica dla skromnych

Ewangelia z dn.3.12.2019: Łk 10,21-24.
Człowiekowi obdarzonemu rozumem w prawdzie zależy na jednej rzeczy: podobać się Bogu we wszystkim i uważnie Go słuchać oraz ćwiczyć swoją duszę.Kształtowanie duszy oznacza troskę–żeby być Bogu miłym i dziękować Mu za wszystkie łaski i Moc Jego Miłości.Skoro dziękujemy lekarzom za pomoc i opiekę–choć zwykle leczenie nie jest przyjemne,to o ileż bardziej powinniśmy być wdzięczni Bogu za zdrowie duszy? Roztropna dusza pojmuje,że tak–jak po burzy wychodzi słońce,a po nocy nastaje dzień–tak ciemność grzechu przegrywa z jasnością nadchodzącej miłości Jezusa.On odniósł zwycięstwo na Krzyżu i odtąd nie jesteśmy już sierotami,lecz Dziedzicami z woli Bożej(zob.Ew.Jana 14,15-18 oraz List do Rzymian 8,14-17). Tylko człowieka Bóg słucha. Tylko człowiekowi się objawia. Bóg kocha człowieka do tego stopnia, że robi z niego”boga”. Tylko człowiek jest godziwym adoratorem Boga. To dla człowieka przemienił się Bóg. To dla człowieka Bóg stworzył całe niebo, ozdobione gwiazdami. To dla człowieka Bóg stworzył ziemię. Ludzie uprawiają ja dla samych siebie. Ci, którzy nie odczuwają tej Miłości Bożej nie mają roztropnej duszy. Bóg ustanowił życie na ziemi i choć każdego czeka śmierć(z powodu grzechu)to obietnica życia wiecznego jest prawdziwa i nam przypisana.W swojej Miłości już teraz Bóg obdarza nas wszelkimi dobrami,na które nie zasługujemy.Pozwolił nam z nich korzystać dla siebie oraz innych(Psalm 23). Dlatego dziękujmy Mu–nie przez krwawe ofiary i całopalenia–lecz przez swoje życie pełne wdzięczności za wszystko i oddawania Mu czci!

1 Komentarzy

Leave a Reply