LOADING

Type to search

«Znaki czasów»

zafor hasan 11 grudnia 2020
Share

Ewangelia z dn.10.12.2020.

Mt 11, 11–15.

Na podst.wpisu:

“OSTATNI PROROK”

PRZYJŚCIE  MESJASZA

Dzisiejsze ewangeliczne wersety są dość trudne do zinterpretowania…Najpierw Jezus mówi nam,że: «między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana». Jan Chrzciciel jest zarówno ostatnim, jak i największym z proroków…Nikt–spośród żyjących we wcześniejszych wiekach–go nie przewyższa, gdyż to on pełni funkcję zwiastuna Mesjasza.

Jezus w sposób dobitny oświadcza o powyższej prawdzie, komplementując proroka. I to jest jasne…Jednak już kolejne zdanie jest mniej zrozumiałe: «lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on».
Wydaje się, że chodzi tu o opisanie
Jana jako tego, który stoi na progu między Starym i Nowym…

Jan Chrzciciel jak gdyby „stoi jedną nogą w czasach przygotowania na przyjście Pana”…Natomiast jego “druga noga” tkwi już  w «czasach mesjańskich» i to bardziej, niż nawet późniejsi święci. Potwierdzeniem tego jest kolejny werset wskazujący, że Jan–którego przeznaczeniem jest makabryczna egzekucja(Mt 14, 8–11)–zapoczątkowuje orszak świętych, którzy doznają gwałtu(prześladowań)…

Czasy «mesjańskie» i krótko przed nadejściem Chrystusa, charakteryzowały się zwiększonym uciskiem ze strony przeciwników głoszenia Dobrej Nowiny. Od czasu Jana Chrzciciela aż do teraz—Królestwo Niebieskie zdobywa się często w dramatycznych, a nawet tragicznych okolicznościach. Wszystko wskazuje na to, że zapowiadanie jego powtórnego(ostatecznego) nadejścia—też wywoła ucisk i prześladowanie…

W okresie nowotestamentowym i wcześniej Izraelici wierzyli, iż nadchodzące Królestwo Niebieskie wywoła konsekwencje wśród sług szatana i będą oni prześladowali wiernych, powodując ciężkie odstępstwa u wielu z nich. W tym kontekście “gwałt” odnosi się do okropnej rzeczywistości prześladowań w czasach wielkiego ucisku(np męczeństwo uczniów Chrystusa), „zdobywanie” zaś oznacza albo plądrowanie królestwa wierzących przez
prześladowców(fałszywi prorocy) albo wyrywanie królestwa tym, którzy byliby skłonni je przyjąć(ludzie słabej wiary)…
Dokonują tego przypuszczalnie nawet ci, którzy poprzednio byli wierni Bogu, a teraz Go zdradzają (zob. Mt 23, 13). Stwierdzenie,
że: «Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana» wskazuje na początek tego duchowego
kryzysu, bo–gdy rozpoczną się cierpienia mesjańskie–nauczanie Prawa i Proroków
zostanie w znacznym stopniu porzucone…

Przyjście Jana uruchomiło ten niebezpieczny okres bezprawia i fałszywych proroków (zob: np. Mt 24, 5. 10–12. 24). Jednak–co bardziej optymistyczne–Jezusowe stwierdzenie z wersetu 13 wskazuje, że wraz z przyjściem
Jana—historia zbawienia zaczęła wychodzić na prostą. Porównanie Jana Chrzciciela do Eliasza też jest dowodem na wyjątkowość misji Jana, bo ten wielki prorok–żyjący w IX w. p.n.e.–był już dla współczesnych Chrystusowi tym, który ucieleśniał nadzieje mesjańskie—prorokiem przebywającym u Boga i żyjącym już życiem Bożym…

Nie ma powodu, żebyśmy my–podobnie jak ówczesny naród żydowski–nie wierzyli w ideę zbawienia świata przez krzyż i cierpienie, co zresztą urzeczywistnił sam Chrystus…Tylko, że Jezus–prosząc nas o «słuchanie» Jego Ewangelii i dostrzeganie znaków Bożych o przyjściu ucisku na tej ziemi(również zob.Apokalipsa św.Jana)–nie „straszy nas”, a wręcz przeciwnie—wytrwałym obiecuje zwycięstwo i życie wieczne[Mt 24, 13]🈂️

4×5 original

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Leave a Reply