LOADING

Type to search

Zbawcza Moc Eucharystii

zafor hasan 22 kwietnia 2021
Share

Ewangelie z dn.21 i 22.04.2021.

J 6, 35–40. 44–51.

POKARM Z NIEBA

Jezus poucza nas, iż chleb z Nieba daje życie. Utożsamia się z owym chlebem życia, poprzez który Bóg czyni dobro, zgodnie z obietnicą zbawienia, mającego nastąpić w czasach ostatecznych.

Ojciec działa, aby przyprowadzić ludzi do Jezusa i dać im życie wieczne przez Niego. Jako posłuszny Syn–Jezus przyjmuje wszystkich–którzy do Niego przychodzą, przyciągani przez Ojca. Pełni On wolę Ojca, dającego wierzącym udział w zmartwychwstaniu i w życiu wiecznym.

Jako chleb życia Jezus jest darem Ojca, który zapewnia swoim wyznawcom pokarm na życie wieczne. Utożsamienie się Jezusa z chlebem od Boga jest biblijną transpozycją, przywołaną już w Starym Testamencie(manna z nieba). W tej symbolice chleb eucharystyczny jest substytutem mądrości i prawa Bożego. Ta Mądrość Boża przemienia nasze życie, jest fundamentem, który kładzie Jezus. Wznosi on na zupełnie nowy poziom, tych którzy Mu zaufają i zaprasza ich do uczty eucharystycznej, podczas której Sam się ofiaruje, jako dar Boży.

Jezus jest Mądrością Bożą, zstępującą z Nieba pod postacią chleba. Jest Ciałem, które staje się Pokarmem. Gdy przychodzimy do Jezusa, wierząc w Niego, już nie łakniemy i nie pragniemy, bo jesteśmy nasyceni Pokarmem Życia. Rozpoznajemy Jezusa jako Bożą Mądrość, jako Tego, który uczy dróg Bożych i wypełnia zbawcze obietnice.

Jednak po objawieniu tych zbawczych prawd Jezus żali się, że Jego słuchacze(Żydzi) nie wierzą…Pomimo nakarmienia tłumu(cudowne rozmnożenie chleba) i i innych dowodów Boskości Jezusa, słuchacze nie są do końca przekonani, Kim jest Mesjasz. Tymczasem Jezus zwraca uwagę, że trzeba zabiegać o chleb życia, jako dar Boży i że–wszystko co do Niego przyjdzie–jest dane Mu od Ojca. Ojciec działa w sercach ludzi i porusza je ku wierze w  Jezusa i w ten sposób «daje» ludzi Jezusowi. A doskonale posłuszny Ojcu, Jezus mówi: «Nikogo z nich nie odrzucę». Można się tu dopatrzeć biblijnej analogii, występującej podczas wyrzucenia z Raju Adama i Ewy za nieposłuszeństwo. To subtelne porównanie jest związane z sytuacją, kiedy Jezus utożsamia się właśnie z rajskim pożywieniem(chlebem), które stało się przyczynkiem zarówno grzechu(śmierci), jak i zbawienia(życia).

Jezus nigdy nie odrzuca tych, których podarował Mu Ojciec, ponieważ czyni tylko to, co jest wolą Ojca. W ten sposób nie traci On niczego z tego, co dał Mu Ojciec, a jednocześnie sprawia, że przez wiarę oddani Mu będą wskrzeszeni w dniu ostatecznym do życia wiecznego.

Wolą Ojca jest zbawić całą ludzkość w Chrystusie. Jest to objawienie Bożej Miłości, która dokonała się przez Chrystusa w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, w którym mamy mieć udział w czasie Paruzji?️

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

2 Komentarzy

  1. Pingback: keto supplement

Leave a Reply