LOADING

Type to search

Z pozdrowieniami

Magdalena Pawlica 9 grudnia 2015
Share

Pozdrawiamy się codziennie, przekazujemy pozdrowienia, witamy się, zatem temat ten dotyczy każdego, kto jest w relacjach z innymi ludźmi. A z pozdrowieniami bywa różnie. Wszystko może zależeć od intencji. Przy Zwiastowaniu, o którym czytamy w Kościele też 8 grudnia, anioł zaczął od przywitania – pozdrowień.

„Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>»” Łk 1,28 (z Biblii Tysiąclecia)

Słowo użyte tu do pozdrowienia to: χαιρε  – tak to jest napisane. Nie jestem znawcą języków oryginalnych używanych w Piśmie Świętym ale korzystam czasami z Biblii Interlinearnej, gdy jakieś słowo mnie zatrzyma. Znaczenie tego słowa lepiej oddaje tłumaczenie Edycji Św. Pawła, gdzie napisano:

„Anioł przyszedł do Niej i powiedział:”Raduj się, łaski pełna, Pan z Tobą””,

ponieważ powyższe „bądź pozdrowiona”, to dosłownie „witaj”, „raduj się”.

Do czego zmierzam. „Powaliło mnie” użycie tego słowa χαιρε w innych miejscach w Piśmie Świętym, a mianowicie poza tym są jeszcze 4 wersety, gdzie te słowo zostało użyte wprost.
Raz, gdy opisane jest pojmanie Jezusa i „pozdrowienie” Go przez Judasza.

Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: «Witaj Rabbi!», i pocałował Go. Mt 26,49

I 3 razy w opisie tej samej sytuacji, gdy żołnierze upletli koronę z cierni i „pozdrawiali” Jezusa – Króla.

Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: «Witaj, Królu Żydowski!» Mt 27, 29
I zaczęli Go pozdrawiać: «Witaj, Królu Żydowski!» Mk 15, 18
Potem podchodzili do Niego i mówili: «Witaj, Królu Żydowski!» I policzkowali Go. J 19,3

Jak różnie można kogoś przywitać! Można przywitaniem przynieść życie albo śmierć, wywyższyć albo wyszydzić, wszystko to używając tego samego słowa.

Słowo przywitania, które wzywa do radości ze spotkania, zostało użyte na początku życia Jezusa i na początku Jego drogi na śmierć, bo On po to przyszedł, aby umrzeć i Zmatrwychwstać, abyśmy my mieli życie (J 10,10-11)

To zastosowanie słowa wzywa mnie do pozdrawiania, witania się z innymi z konkretną intencją – by spotkanie rodziło życie. Czy tak jest?

PS 1. Poza wyżej opisanym użyciem są miejsca, gdzie „te znaczki” są w trzonie słowa ale jakoś rozszerzone, np.
χαιρετε, co oznacza radujcie się, cieszcie się (bo np. imiona zapisane są w niebie).

PS 2. Wykształcenie mam techniczne, więc proszę o wybaczenie wszystkich, którzy się znają na tych znaczkach ;).

Tags:
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

You Might also Like

Leave a Reply