LOADING

Type to search

WIARA UZDRAWIA

zafor hasan 7 grudnia 2019
Share

“Wiara a dary Boże”

Mt 9,27-31. Każdy jest zarządcą własnej łaski. Każdy z nas ma odpowiednią dla siebie moc Ducha.Jest ona proporcjonalna do wiary–jaka jest w nim (por. Rz 12,6). W ten sposób każdy jest zarządcą własnej łaski. I nigdy ten, który jest dobrze Uduchowiony–nie może pragnąć niczego innego w Tym, który posiada łaski–jeśli tylko spoczywa na nim sposobność do otrzymywania Bożych dóbr. To–co sprawia, że Boże dary przebywają w nas–to miara wiary każdego. W jakiej bowiem mierze wierzymy–w takiej jest nam dane pragnienie działania. Ten zatem–który działa–objawia miarę swojej wiary w stosunku do działania: otrzymuje miarę łaski według tego–ile uwierzył (…) Przez systematyczne kształtowanie cnót–z pomocą Bożą–przybliżamy do ich źródła charyzmaty,które otrzymaliśmy.Abyśmy nie oślepili naszej wiary i nie pozbawili jej blasku,który nadają jej dzieła Ducha–trzeba nam walczyć z zaniedbaniami.Chodzi o to–żebyśmy nie zostali sprawiedliwie ukarani za to,że sami w sobie zaślepiliśmy Boskie oczy wiary–jak tylko było to w naszej mocy (…) Kto nie wypełnia Boskich nakazów wiary–tego wiara jest ślepa. Jeśli bowiem nakazy Boga są światłami (por. Iz 26,9) to oznacza, że ten–który nie wypełnia boskich nakazów–nie ma w sobie Boskiego światła,nie odpowiada na Boskie wezwanie i nie odpowiada prawdziwie na Jego Miłość.
Jezus pyta niewidomego nie o to,czy chce być zdrowy–tylko o to,czy i jak wierzy.Podobnie postąpił przy uzdrowieniu paralityka( Łk 5, 17-26).Dlaczego Jezus przedkłada zdrowie duszy nad zdrowie ciała? Powód jest prosty.Ciało jest nam dane–abyśmy mogli żyć i wielbić Pana Zastępów,ale niestety(przez grzech pierworodny)stopniowo obumiera.Co innego dusza–ona żyje wiecznie już teraz i nie podlega zniszczeniu.Każdy ma swoją duszę i nie jest możliwe–aby dusza”wędrowała”w różnych ciałach–jak niektórzy wierzą.Jedynym Ożywicielem duszy jest Pan Bóg.Wielokrotnie życzymy sobie zdrowia ciała i nawet modlimy się o nie.A czy potrafimy życzyć sobie i prosić Boga o zdrowie duszy?
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

1 Komentarzy

  1. Pingback: healthy keto

Leave a Reply