LOADING

Type to search

Vilanelle różańcowe – Tajemnica Światła III.

10 października 2014
Share

III. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Królestwo Boże przeznaczone jest dla wszystkich ludzi, gdyż wszyscy są powołani, by być jego członkami. Dla podkreślenia tego aspektu, Jezus przybliżył się zwłaszcza do tych, którzy znajdowali się na marginesie społeczeństwa, dając im pierwszeństwo, gdy głosił Dobrą Nowinę (…)  Królestwo ma na celu przekształcenie stosunków między ludźmi i urzeczywistnia się stopniowo, w miarę jak ludzie uczą się kochać, przebaczać i służyć sobie wzajemnie. Jezus podejmuje całe Prawo, ogniskując je na przykazaniu miłości. Przed opuszczeniem swoich daje im nowe przykazanie: Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Miłość, którą Jezus umiłował świat, znajduje swój najwyższy wyraz w ofierze Jego życia za ludzi, ukazującej miłość Ojca względem świata. Dlatego naturą Królestwa jest komunia wszystkich ludzi pomiędzy sobą i Bogiem. Królestwo dotyczy wszystkich: ludzi, społeczeństwa, całego świata. Pracować dla Królestwa znaczy uznawać i popierać Boży dynamizm, który jest obecny w ludzkiej historii i ją przekształca. Budować Królestwo znaczy pracować na rzecz wyzwolenia od zła we wszelkich jego formach.
(Redemptoris missio, 14-15)

Nowe nam przykazanie Jezus przekazuje:
jeśli w Bożym Królestwie swój udział mieć chcecie,
miłujcie się wzajemnie, jak Ja was miłuję!

Syn Boży na tę prawdę jedyną wskazuje:
dzięki miłości trwacie i dla niej żyjecie.
Nowe nam przykazanie Jezus przekazuje.

W ofierze Jego miłość swój wyraz znajduje,
z drzewa krzyża życiową energię czerpiecie.
Miłujcie się wzajemnie, jak On was miłuje!

Wielkie Królestwo Boże każdy z nas buduje;
czas od zła się wyzwolić! Damy radę, przecież
nowe nam przykazanie Jezus przekazuje.

Kochajmy się wzajemnie – to nic nie kosztuje,
bo inaczej lawina grzechów nas przygniecie.
Miłujmy się wzajemnie, jak On nas miłuje!

Niechaj Chrystus w świątyni serc naszych panuje!
Królestwo Boże wkrótce świat cały oplecie.
Nowe nam przykazanie Jezus przekazuje:
miłujcie się wzajemnie, jak Ja was miłuję!

Tags:
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *