LOADING

Type to search

Tags: , ,

Tania łaska

zafor hasan 29 lutego 2016
Share

Cenna i kosztowna łaska wzywa nas do tego,  aby ponieść koszty,  poddać się pod panowanie Jezusa, aby nas kształtował, formował  w naczynia, które będzie mógł używać.

Dietrich Bonhoffer (ur. 4 lutego 1906 we Wrocławiu, zm. 9 kwietnia 1945 w obozie koncentracyjnym Flossenbürgw Bawarii, przy granicy Niemiec z Czechami), niemiecki duchowny ewangelicki, teolog ,tania łaska dostrzegł w latach 30 początek ruchu,  którego fundamentem wierzenia była błędna koncepcja łaski. Głoszono, że chrześcijanin raz zbawiony nie traci zbawienia. Żadna ilość grzechów nie jest w stanie zmienić  sytuacji takiego chrześcijanina przed Bogiem.

Dziś  w Kościołach, nie wszystkich  oczywiście, również jest głoszona zła koncepcja łaski. Koncepcja ta przez przeciwników jest nazwana tanią łaską.

Tania łaska jest wrogiem –  i to śmiertelnym – dzisiejszego chrześcijaństwa. Podstawą głoszenia taniej łaski jest przebaczenie bez pokuty, przemiany. Zwolennicy tej koncepcji  głoszą  dziś Boga,  który dopasowuje się do człowieka, a Boże Słowo przedstawia Boga jako doskonałego garncarza w Izajasza w 64,7 możemy przeczytać :

„A jednak, Panie, Tyś naszym Ojcem. Myśmy gliną, a ty naszym twórcą. Dziełem rąk Twoich jesteśmy my wszyscy”.

Bonhoffer na temat taniej łaski napisał tak:

„Tania łaska to łaska pozbawiona dyscypliny, łaska bez krzyża, łaska bez Jezusa Chrystusa, życia i wcielenia. Cenna i kosztowna łaska jest ukrytym skarbem w ziemi; skarbem, dla którego człowiek chętnie pójdzie i sprzeda wszystko, co posiada. Jest to perła o wielkiej wartości, dla której kupiec sprzeda wszelkie swoje dobro.”

Dlaczego widzimy dziś wzrost kościoła tylko tam, gdzie głoszone jest takie słowo? Bo nie ma w tych kościołach wymagań,  nie trzeba ponosić kosztów. Nawołuje się do tego, aby kościół dostosowywał się do świata –  a współczesny świat uczy, aby jak najmniejszym wysiłkiem pozyskać wiele.

Cenna i kosztowna łaska wzywa nas do tego,  aby ponieść koszty,  poddać się pod panowanie Jezusa, aby nas kształtował, formował  w naczynia, które będzie mógł używać.

Cenna i kosztowna jest dlatego, że ceną jest życie ludzie i to życie jest jedyne i prawdziwe.

Życzę każdemu, aby przyjmował prawdziwą łaskę,  która swe źródło ma w krzyżu i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. W ewangelii Jana 14,6 Pan Jezus mówi:

„Ja jestem  drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”

Tags:
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

You Might also Like

3 Komentarzy

  1. Ania 1 sierpnia 2022

    Super! polecam tłumacz turecko polski: https://skrivanek.pl/tlumaczenia-turecki/

    Odpowiedz

Leave a Reply