LOADING

Type to search

Służba—wyróżnieniem!

10 listopada 2020
Share

Ewangelia z dn.10.11.2020.

Łk 17, 7–10.

DROGA UCZNIA CHRYSTUSA

Służenie Panu Bogu to przywilej–nie powinność…Zdarza się, iż “ciężko” nam jest wykonywać “polecenia” i nakazy Boże.

Służba u Chrystusa oznacza nie tylko spełnianie różnych obowiązków liturgicznych i oddawanie Mu należnej czci—ale praktycznie jest całym życiem—zgodnym z Jego wolą…

Jezus nie musi nam za to “dziękować”—bo to jest nasze zadanie, które mamy do wykonania—żeby zbawić swoją duszę. On już odbył Swoją Misję, służąc Ojcu i ludziom aż do końca(śmierci krzyżowej)…

Naszą misją jest głoszenie Dobrej Nowiny i służenie Panu(nawet nieudolne) oraz bliźnim. W tych ciężkich czasach jest to szczególnie ważne. Zaświadczanie o swojej przynależności do Zbawiciela i podążanie za Nim–mimo przeciwności–to nasza jedyna droga, prawda i życie!

Leave a Reply