LOADING

Type to search

Piekło czy Niebo?

22 listopada 2020
Share

Ewangelia z dn.22.11.2020.

Mt 25, 31–46.

KRÓLESTWO BOŻE JEST WOLNOŚCIĄ!

Kończy się rok liturgiczny i akurat dzisiaj przypada uroczystość Jezusa–Króla Wszechświata. Jest to swego rodzaju «przełom»—bo od kilku dni mamy Ewangelie, w których Jezus mówi o końcu tego świata i Swoim powtórnym przyjściu…

Jeszcze do pierwszej niedzieli Adwentu będziemy mieli Słowo Boże, które nawołuje nas do nieustannego czuwania i przygotowywania się na Paruzję. Chyba każdy–kto choć trochę wierzy w życie wieczne–zdaje sobie sprawę z nieuchronności upływu czasu tu na ziemi…

Ale dla Pana Boga czas nie istnieje—On był, jest i będzie. Co innego my—ludzie…Żyjemy w bardzo trudnych czasach. O ile to jeszcze nie jest wojna(światowa), to na pewno nie ma już wolności. A co najgorsze–uciska nas własny rząd, który mianował się «królem» naszej przyszłości…Oni „wszystko wiedzą” i chcą być “wyrocznią”. Doprowadzili nawet do tego(za pomocą manipulacji), że społeczeństwo coraz bardziej dyskredytuje i profanuje Kościół(duchowieństwo i świątynie), wkładając wszystkich “do jednego worka”…

Tymczasem ów «Kościół» to my wszyscy, zgromadzeni w jednym Ciele Chrystusa. Jezus jest Głową Kościoła i Królem nas wszystkich i wszystkiego…Dlaczego więc ci, którzy są członkami Jednego Ciała w Chrystusie i nawet chodzą do kościoła(jeśli go nie zamkną), uczestnicząc w Eucharystii—gardzą bliźnimi lub nawet zabijają inne członki? Przecież w ten sposób cały «organizm» nie przetrwa…Zauważmy, iż Zbawiciel w dzisiejszym czytaniu(i nie tylko) posługuje się słowem «sprawiedliwość», a w innych miejscach Ewangelii mówi często o «prawie». Jednak Mesjaszowi nie chodzi o prawo i sprawiedliwość ludzką—ale Boską[Królewską]…Nadużywanie więc władzy ziemskiej jest odbieraniem Bogu «berła» Prawdy i Miłości. To są czasy zaświadczania o prawdzie(przynależności do owczarni Jezusa) i miłości, o której mówi najważniejsze przykazanie(Boga i bliźniego)♥ Na Sądzie Ostatecznym JEZUS nie powie do Ojca: “przebacz im, bo nie wiedzieli–co czynili”! ✝️Odkupiciel umarł za wszystkich(również za swoich prześladowców)—dlatego wzywam do opamiętania się tych, którzy służą komu innemu…

Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On dla nas zrobił? Oczywiście, że można—człowiek jest wolny, może powiedzieć Jezusowi: «nie» . Bóg–w przeciwieństwie do ludzi–tak nas kocha, że nie pozbawia nas wolności…Ale–pytanie zasadnicze: czy wolno i czy warto?!  W imię czego »wolno«? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu, bliźnim i narodowi, ażeby odrzucić i powiedzieć »nie« temu–czym wszyscy żyliśmy przez ponad tysiąc lat?! I nawet nie chodzi tu o czas, bo na początku podkreśliłem, że istnieje on tylko dla człowieka…Czy wobec szatańskiego planu o nazwie „Covid–19” mamy stracić podstawę naszej tożsamości i miejsce po prawicy Jezusa?? Nie pozwólmy na to—sobie i innym!! Mówię to w trosce o moich wszystkich bliźnich, o przyjaciół i nieprzyjaciół, o wszystkie «owce». Nie wstydźmy się Jezusa🈂️ Pamiętajmy, że KRÓL nam powie: “Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.

Rozważamy dzisiaj Słowa Jezusa–Jedynego Boga–a nie polityków, jednak nie da się ukryć, że nauka naszego Pana jest skierowana do każdego: i “z prawa”, i z “lewa”, i “pośrodku”…Wszak istnieje niebo, piekło i czyściec! Do którego z tych trzech miejsc prowadzi droga każdego z nas!?

KRÓLUJ NAM CHRYSTE+

Leave a Reply