LOADING

Type to search

O co chodzi z czystą miłością?

zafor hasan 15 marca 2019
Share

Poszukiwania

Ostatnio organizowałam spotkanie formacyjne dla młodzieży na temat „Czystej miłości”. Zaskoczyło mnie to, że na kanale YouTube, czy stronach internetowych tak niewiele treści dla młodzieży znalazłam na ten temat. Potem kupiłam sporo gazet i czasopism często czytanych przez licealistów, studentów a nawet przez ludzi dorosłych. Znalazłam wiele historyjek o miłości, o spotkaniach, romansach, itp., jednak o czystej miłości nic.

Czysta miłość

Zadałam sobie pytanie: Czy kogoś jeszcze interesuje czystość? Czy jest ona jeszcze modna? Nie wiem. Jedno wiem: jest możliwa i konieczna. Bowiem czystość jest poszanowaniem drugiego człowieka w jego tożsamości. To szacunek kobiety do mężczyzny i odwrotnie, w całej jego / jej fizyczności, emocjonalności, seksualności, duchowości. To pragnienie dobra drugiej osoby, rezygnując często z własnych pragnień, potrzeb czy aktów woli.
Człowiek czysty to człowiek, przy którym chce się być, bo wzbudza zaufanie i bezpieczeństwo. Dlatego czystość jest fundamentem do rozwijania się miłości. Miłość albo jest czysta, albo nie jest miłością.

Cechy czystej miłości

Św. Paweł w 1 liście do Koryntian, w rozdziale 13. szczegółowo nakreślił, czym jest miłość. Tylko dojrzała, czysta miłość jest „cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, nie przechwala się, nie szuka poklasku, nie unosi się gniewem, nie liczy doznanych krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, wszystko przetrwa…”.

Gdy kocham to jestem cierpliwa/y w stosunku do wszystkich osób, nawet tych mało sympatycznych, szanując ich zdanie bez oceniania i krytyki.

Gdy kocham to jestem miła/y, szlachetna/y, łaskaw/y i staram się dojrzeć dobro wszędzie tam, gdzie jest najmniejszy jego zalążek i pomagam mu wzrastać.

Gdy kocham nie zazdroszczę, lecz współuczestniczę w sukcesach i radościach innych ludzi. Szczęście bliźniego staje się moim szczęściem.

Gdy naprawdę kocham to jestem pokorna/y, nie przechwalam się, nie robię się zarozumiała/y. Dostrzegam w sobie dary i talenty i dzielę się nimi z innymi. Moje zdolności nie są moją własnością, lecz darem dla ludzi, których kocham.

Gdy kocham to nie postępuję nieprzyzwoicie, lecz szanuję godność każdej innej osoby i nikogo nie poniżam, nie przekraczam granic fizycznych i psychicznych, nie zawłaszczam drugiej osoby.

Gdy kocham nie stawiam się w centrum świata, ale potrafię być w cieniu dostrzegając potrzeby innych ludzi, aby im służyć.

Gdy kocham potrafię przebaczać i nie pielęgnuję doznanych krzywd i poniżeń. Umiem wtedy dawać drugą szansę, aby była ona okazją do nowego życia.

Gdy kocham umiem radować się sukcesami i powodzeniami innych ludzi, jakby były one moje a także potrafię być blisko tych, którzy cierpią.

Na zawsze

Czysta miłość wszystko wytrzyma, nawet najcięższe kryzysy, problemy, dramaty. Ktoś, kto kocha nie podkreśla zła, nie wypomina doznanych krzywd. Co więcej człowiek, dla którego sensem życia jest miłość przyjmuje to, co niekochane, potrafi drugiego wziąć pod rękę i przeprowadzić przez trudny okres jego życia. Miłość jest ufna, wierna, wytrzymała, bo miłość mamy od Boga, który sam jest Miłością. Stworzeni na Jego „obraz i podobieństwo” (por. Rdz 1,28) jesteśmy podobni do Niego w miłości, nasze serce jest Jego obrazem.

Tags:

You Might also Like

Leave a Reply