LOADING

Type to search

Nowy biskup warszawsko-praski u Sióstr Loretanek

Magdalena Pawlica 14 listopada 2018
Share

Siostry Loretanki powitały nowego ordynariusza warszawsko–praskiego ks. bp Romualda Kamińskiego w niedzielę 10 grudnia.

W przeddzień liturgicznego obchodu uroczystości patronalnej ku czci Matki Bożej Loretańskiej, w niedzielę 10 grudnia 2017 r., siostry loretanki gościły nowego ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej ks. bp. Romualda Kamińskiego.  Przewodniczył on Mszy Świętej w Kaplicy zakonnej na warszawskiej Pradze.

Jak zauważał celebrans było to spotkanie grona osób wzajemnie sobie znanych i bliskich, a to w związku z wieloletnią współpracą ze Zgromadzeniem, ugruntowaną w okresie posługi ks. Biskupa w diecezji warszawsko-praskiej. W latach 1994-98 pełniąc funkcję kanclerza Kurii nowej diecezji prawobrzeżnej Warszawy, ks. Romuald Kamiński wraz z ks. infułatem Lucjanem Święszkowskim obecnym kapelanem, posługiwał siostrom loretankom jako kapelan Domu Generalnego w Warszawie na Pradze.

W homilii, ks. Biskup odnosząc się do czytań z drugiej Niedzieli Adwentu, zwrócił uwagę m.in. na wynikające z tego okresu korzyści, jak i zobowiązania dla wszystkich ochrzczonych. „Zawsze było u wielu ludzi takie mniemanie, a dzisiaj może u wielu ludzi ono się jeszcze bardziej nasila, że w naszym życiu takie okresy są ogromnie potrzebne. Co więcej, można nawet powiedzieć, że tęsknimy za takimi czasami, które dają nam sposobność do tego, abyśmy się nieco wyciszyli, żebyśmy mogli odzyskać swoistą równowagę”.

foto s. Brygida Olędzka CSL

Bp Kamiński podkreślił także zadanie docierania do innych z prawdą o Bożej obecności.
„Dzisiejsza liturgia zdecydowanie idzie w tym kierunku uzmysławiając nam, jak wielką potrzebą jest pomaganie drugiemu człowiekowi w dotarciu do Boga. Jeśli oczywiście uda się dotrzeć do Boga, to i uda się dotrzeć do drugiego człowieka, bo to jest splecione nierozerwalnie. Bliskość, prawdziwa bliskość w stosunku do drugiego człowieka, oznacza tym samym bliskość do Boga. A my słyszymy tutaj zadanie, które powinniśmy przed nami postawić, zobowiązanie: czyńcie wszystko, aby prostować drogi, tak, aby Bóg mógł dotrzeć do drugiego człowieka. To jest nasz obowiązek ewangelizacyjny, obowiązek wynikający z odpowiedzialności, z miłości do drugiego człowiek i z miłości do Boga”. (…) „I to sobie dziś weźmy do serca jako takie pierwszorzędne wskazanie i z liturgii, ale także i z czasu adwentowego, żebyśmy nie przegapili tego czasu, tej sposobności pomagania innym w odnalezieniu drogi”.

Spotkanie loretańskiej wspólnoty z nowym ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej, na terenie której znajduje się Dom Generalny Zgromadzenia, to także zapewnienie i zobowiązanie do modlitewnego wspierania ks. Biskupa w nowych, często niełatwych zadaniach. Ufamy, że Matka Boża Loretańska, której Sanktuarium w Loretto k. Wyszkowa cieszy się stałą obecnością pielgrzymów, będzie wspierać naszego Pasterza. To właśnie Maryi ks. Biskup zawierzył swoją posługę biskupią zgodnie z obranym zawołaniem: Sub Tuum praesidium (Pod Twoją obronę).

Tags:

You Might also Like

Leave a Reply