LOADING

Type to search

Nie—władzy tego świata!

zafor hasan 5 lutego 2021
Share

Ewangelia z dn.05.02.2021.

Mk 6, 14–29.

JEDYNA DROGA

Jan Chrzciciel umiera śmiercią męczeńską…Nie stało się tak, bo “przewinił” wobec ówczesnego prawa. Można powiedzieć, że stało się to przez “przypadek”…Herodiada była zainteresowana zgładzeniem największego proroka, gdyż nie podzielała jego głoszenia nauki o Chrystusie i była przeciwna chrześcijanom z przyczyn osobistych. I oto nadarzyła się “okazja”, żeby zrealizować jej plany…Herod nieopatrznie dał słowo córce Herodiady–która mu się podobała–że spełni każdą jej prośbę. Ulegając podszeptom matki poprosiła ona o głowę Jana…Tak to–pomimo, że Herod liczył się z Janem Chrzcicielem–”musiała” dokonać się jego egzekucja.
Dlaczego Herod–mimo całej jego “sympatii” do Jana Chrzciciela–zdecydował się dotrzymać złożonej publicznie obietnicy? Pytanie jest raczej retoryczne. Ale nie do końca. U tego człowieka hierarchia wartości została zachwiana, żeby nie powiedzieć—odwrócona…

Pomimo, że liczył się ze św.Janem–głównie ze względów strategicznych–zawiodła “taktyka”. Nie przewidział, że zginie od własnej broni. Jego “uległość” wobec Jana Chrzciciela przegrała z uległością do córki Herodiady…

Tak też bywa w naszym życiu. Jesteśmy pobożni i nawet pokorni wobec woli Pana Boga—ale również niestety wobec wpływowych “decydentów”…Niejednokrotnie nadużywamy zasady: “Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”(Mt 22, 21). Nie zapomnijmy jednak, że Jezus mówił to do zwolenników…Heroda, którzy wystawiali Go na próbę…Przede wszystkim jednak powiedział to w kontekście próby naszej wiary i wierności Prawdzie.

Czytając ten fragment Pisma można odnieść wrażenie, iż już wówczas o “być albo nie być” wysoko postawionego człowieka—decydowały układy i interesy…
Właściwie nic się nie zmieniło. Dzisiaj także tzw “poprawność polityczna”, a nawet światopogląd—decydują często o ziemskiej przyszłości
danego człowieka…
Skoro świat rządzi się swoimi”prawami”—to jak mamy reagować na zło tego świata!?
Musimy opowiedzieć się po stronie Prawdy. A jedyną prawdą, drogą i życiem jest Jezus Chrystus—nie ma innej…
Nie możemy tracić naszej wiarygodności.
Dla prawdziwego ucznia Chrystusa—nie ma kompromisów. Jeśli nie opowiemy się po Jego stronie—stracimy naszą tożsamość i podetniemy korzenie przynależności do Jezusa. Staniemy się jak “chorągiewka na wietrze”–podatni na wszelkie “podmuchy” zła…
Nie ma innej drogi. Należy się trzymać Jezusa—bez względu na wszystko, a z Nim na pewno nie zginiemy!

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Leave a Reply