LOADING

Type to search

Nie należymy do tego świata

zafor hasan 10 lutego 2021
Share

Ewangelia z dn.09.02.2021.

Mk 7, 1–13.

JESTEŚMY PODDANYMI BOGA!

Dbanie o higienę–zwł w ostatnim czasie–jest szczególnie istotne w aspekcie czystości ciała. Nie dbając np o dezynfekcję dłoni, narażamy się na przeniknięcie bakterii i wirusów do wnętrza naszego ciała i chorobę całego organizmu…

Obecność koronawirusa nas przeraża i wywołuje strach. Ale prawdziwe niebezpieczeństwo tkwi w chorobie duszy, a nie ciała…Choćbyśmy przestrzegali wszystkich przepisów(tak, jak ówcześni uczeni w piśmie i faryzeusze) to i tak nie “zmyjemy” nieczystości grzechu.

O ciało trzeba dbać, bo nie “zaopiekowane” słabnie i nie pozwala nam zachować zdrowia i kondycji. “Duch ochoczy, ale ciało słabe”—jak powiedział Jezus do znużonych uczniów podczas pobytu w Ogrójcu…Każda kobieta i niektórzy mężczyźni starają się zawsze ładnie wyglądać i podobać się. Wykorzystując “cuda” współczesnej techniki i medycyny, stosują odpowiednie kosmetyki i retusze(aplikacje w internecie) aby się jak najlepiej zaprezentować…Jednak duszy nie da się “wyretuszować”. Można ją obmyć tylko we Krwi Chrystusa podczas Sakramentu Pokuty i poprzez żal oraz zadośćuczynienie za popełnione grzechy. Obietnica poprawy i zmiany swojego życia jest Panu Bogu bardziej miła, niż ofiary i całopalenia. Składając ofiary całopalne starotestamentowi Żydzi dbali bardzo o czystość mąki, która była m.inn. składnikiem tych ofiar. Składnikiem naszych ofiar duchowych powinna być miłość i pokora wobec Stwórcy i Jego Miłosierdzia oraz Wszechmocy…

To samo dotyczy zachowywania tradycji w przeciwieństwie do przykazań. Dbałość o przepisy i rozporządzenia, które rzadko kiedy są w pełni zgodne z wolą Boga, a tylko stanowią «furtkę» do jej ominięcia—stanowi często o obłudzie „religijnych” ortodoksów i spolegliwych władzom hipokrytów…

Jezus zwraca uwagę na skandaliczne zastosowanie m.inn. jednego specyficznego przepisu. Jeśli jakiś Hebrajczyk chciał uchylić się od obowiązku utrzymywania starych rodziców, mógł przekazać pewną kwotę czy cenny przedmiot jako «korban» dla świątyni, tak że nie dysponował już środkami na wsparcie rodziców i był zwolniony od  synowskich zobowiązań. Oczywiście były one poważniejsze(niż horban), więc czyniąc tak—odnosił korzyść materialną. Nierzadko ofiara świątynna pozostawała jedynie formalnością, czyli fikcją nieoznaczającą rzeczywistego daru, stając się sposobem uniknięcia dopełnienia swej powinności moralnej…

Rabini i uczeni w Piśmie byli świadomi niemoralności takiego działania, ale uznawali ważność panującej praktyki. Jezus natomiast obnażył jej religijną i etyczną przewrotność. Zwrócił uwagę na wyższość IV przykazania Dekalogu: «Czcij ojca swego i matkę swoją» nad tradycyjnymi zwyczajami dostojników żydowskich, pozwalającymi wiernym na „umycie rąk» od zobowiązań rodzinnych…

Konkluzja–którą Jezus zamyka tę polemikę–ma wymiar powszechny i ukazuje fundamentalne przywiązanie do prawdziwej religijności: „Znosicie słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którą sobie przekazaliście”. Na słowo Boże zostaje nałożona norma ustanowiona przez człowieka, przykazanie odnoszące się do moralności zostaje zastąpione przepisem prawnym, blask biblijnej duchowości przysłonięty małością prywatnych–chociaż uprawomocnionych urzędowymi regulacjami–interesów…

Także w tym wydarzeniu z życia Jezusa powraca tchnienie prorockiej wiary, która zarzucała legalizmowi i rytualizmowi tłamszenie najgłębszej istoty religijności biblijnej. Głos sumienia i przykazanie sprawiedliwości i miłości muszą zawsze stać ponad prawodawstwem religijnym i społecznym!

Na koniec ośmielę się podnieść zarzut «wylewania dziecka z kąpielą»(mówiąc delikatnie) przez rządy i polityków wielu krajów(w tym Polski). Władze świeckie, a nawet kościelne–pod płaszczykiem „miłości bliźniego”–nakazują nam przestrzeganie i wdrażanie niewolniczych zasad postępowania, które nie były obce ówczesnym Żydom(a obecnym chyba też), polegających na izolacji(nawet w świątyniach), zamykaniu miejsc pracy, a także wątpliwej proweniencji “szczepionkach” i wiernopoddańczym ucisku zewsząd…

Przypominam urzędującym “władzom”, że jedynym Suwerenem dla katolickiego kraju jest Bóg i Jego Kościół🈂️

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Leave a Reply