LOADING

Type to search

MARYJA NASZĄ TARCZĄ

zafor hasan 10 grudnia 2019
Share

Dla Boga nie ma nic niemożliwego

Ewangelia wg św. Łukasza 1,26-38 z dn.08/12/2019.
Niepokalane Poczęcie NMP to wielki dar Boga.Boskość tego faktu potwierdzona została całym życiem Maryi,które było wolne od jakiegokolwiek grzechu.Dla zwykłego śmiertelnika jest to niewyobrażalne.Przecież drobne odstępstwa od dekalogu zdarzają nam się codziennie…Jednak Miłosierdzie Boga jest nieskończone.Boski plan przewidywał,że poświęci On swego Syna za nasze grzechy,a Jego pojawienie się na świecie było szczytem miłości Wszechmogącego.Postanowił On ku temu,iż pocznie się On jako człowiek w czystym łonie dziewicy Maryi…Była jedyną kobietą na ziemi,która na to zasługiwała i była tego godna.Wierność i wiara Maryi była największa spośród ludzi,a jej miłość do Boga przekraczała ludzkie pojęcie.Dlatego też Bóg wybrał Ją na Swoją Oblubienicę.Przyjęła to Ona z pokorą–chociaż z początku poczuła się niegodna.Jednak zapewnienie anioła Gabriela–wystarczyło,żeby rozwiać Jej wątpliwości.I tu Stwórca daje nam do myślenia o Swojej wszechmocy–udowadniając,że dla Niego”nie ma nic niemożliwego”.Czyż już w Starym Zakonie nie pokazywał(np przez Mojżesza)iż może wszystko!? Nasza wiara jest często proporcjonalna do łask i darów Boga.Potrzebujemy najlepiej cudu–żeby uwierzyć i zacząć żyć inaczej,czyli”po Bożemu”.Pamiętajmy jednak,że z Bogiem nie powinniśmy się”targować”,bo nie jest On organizacją,która pomaga–jak poprosimy–obiecując coś w zamian.Byłaby to”transakcja zamienna”–żeby nie powiedzieć ostrzej(“prostytucja”)… Bóg jest miłosierny i najlepiej wie–czego nam potrzeba.Wystarczy tylko otworzyć przed Nim swoje serce i w pełni Mu zaufać,a On nie pozostawi nas samych i bez pomocy(“Jezu–Ty się tym zajmij”). Bądź błogosławiona Maryjo–Matko Nieustającej Pomocy!
TRUDNA DECYZJA MARYI
Co prawda archanioł Gabriel przyszedł do Maryi–powiedzieć o woli Boga względem Niej,ale bylibyśmy w wielkim błędzie–sądząc,że ta wola Boga–była jakimś rozkazem…
Wola Boga względem człowieka jest łaską: “Maryjo–znalazłaś łaskę u Boga”! Łaska,czyli wyraz miłości Boga–to dar,który zawsze możemy odrzucić(ale czy warto?)…
Łaska Boga okazana Maryi nie okazała się dla Niej czymś łatwym,ale przecież–jak mawiał św. Jan Paweł II: “to co dużo kosztuje–to właśnie ma wielką wartość”.

Zgoda na to, co jest trudne–czyni naszą miłość niepokalaną, czyli nie ubrudzoną egoizmem.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

1 Komentarzy

Leave a Reply