LOADING

Type to search

Magowie, czyli Poznanie

zafor hasan 4 stycznia 2016
Share

Magowie. Pierwsze skojarzenie biegnie w stronę Magów Ognia, Wody itp. fikcyjnych postaci ze znanej gry Gothic. Po chwili przychodzą również postaci z książek, filmów. Czy te skojarzenia mogą wiązać się ze Trzema Mędrcami ze Wschodu? Czy coś wspólnego mają z Epifanią Chrystusa?

pobrane (3)

Magowie, Mędrcy ze Wschodu. Tajemnicze postaci z kart Nowego Testamentu. Czytamy tam:

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon . Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Mt 2,1-12

Źródła historyczne nie potwierdzają ich rzeczywistego istnienia, podobnie i bibliści nie są zgodni w tej kwestii. Podobne kontrowersje budzą opisane w Piśmie Świętym zjawiska astronomiczne. Sporo można poczytać na ten temat w Wikipedii. Co z resztą polecam

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazda_Betlejemska.

Tradycja podaje, że Mędrcy byli znamienitymi i uczonymi ludźmi. Sednem ich poszukiwań naukowych stało się odnalezienie Mesjasza. Rodzą się tutaj pytania: w jaki sposób doszli do decyzji o wyruszeniu za rzekomą gwiazdą? Co poprzedzało tę decyzję?

Czy szczere poszukiwania Prawdy wspomnianych wcześniej fikcyjnych postaci Magów Ognia czy Wody, rzetelne podążanie krok po kroku za dokonanymi odkryciami doprowadziłyby ich w to samo miejsce, w którym znaleźli się Mędrcy ze Wschodu? Wyobraźcie sobie tę sytuację!

pobrane (1) kopia

Odkrycia te zapewne musiały być zgodne z ich wewnętrznymi przekonaniami.

Tradycja podaje również imiona Wędrowców są nimi Kacper, Melchior i Baltazar.

Sądzę jednak iż nie to jest istotne w Święcie, które będziemy obchodzić. Sednem poszukiwań Magów, tym co łączy wszystkie wątki jest Epifania.

W Kościołach Wschodnich i niegdyś również w Kościele Katolickim* święta Epifanii, czyli objawienia odnosiły się do trzech wydarzeń biblijnych: Pokłonu Trzech Mędrców – Cudu w Kanie Galilejskiej – Chrztu Jezusa w Jordanie. Obchodzone były jednego dnia 6. stycznia. Epifania którą jako katolicy będziemy świętować pod potoczną nazwą Święta Trzech Króli będzie dotyczyć pierwszego członu, czyli Cogitum (poznanie). Pozostałe to Matrimonium (wesele), oraz  Baptisma (chrzest)**.

Epifanię, jaką przeżyli Wędrowcy staje się w istocie odkryciem, olśnieniem, poznaniem którego doświadczyli poprzez drogę wytrwałych i szczerych poszukiwań. Poganie będący ludźmi umysłu, nauki doświadczają odkrycia… jest coś więcej w świecie. Wyruszają za gwiazdą, intuicją która doprowadza ich do Boga.

Autor biblijnej opowieści o Trzech Mędrcach miał niewiarygodne przeczucie! Oto używając umysłu, badając zjawiska, dzięki logice można poznać Boga. On poprzez autentyczne dochodzenie potrafi się objawić!

Szóstego stycznia będę obchodzić Święto Objawienia… i myśleć zwłaszcza o tych, którzy poszukują.

Pozdrawiam

Wero.

*Katolicy rozdzielili Święta Objawienia na 6. stycznia oraz dwie następujące po sobie niedziele.

** Tradycyjnie pisane na drzwiach K M B lub C M B mogą odnosić się do: imion Mędrców, łacińskiego  Christus mansionem benedicat (Niech Chrystus błogosławi temu domowi) lub Christus Multorum Benefactor (Chrystus dobroczyńcą wielu). Można je również rozumieć jako Cogitum – Matrimonium – Baptisma.

Tags:
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Leave a Reply