LOADING

Type to search

Łzy Jezusa

20 listopada 2020
Share

Ewangelia z dn.19.11.2020.

Łk 19, 41–44.

POKÓJ CZY WOJNA?

Jezus przepowiada upadek Jerozolimy. Zbawiciel nie tylko zostanie odrzucony(jako Król)—ale po Jego śmierci i zmartwychwstaniu oraz odejściu do Ojca—Jerozolima padnie po oblężeniu przez Rzymian(70 rok n.e.).

Jezus nie płacze nad sobą z powodu czekającej Go męki i ukrzyżowania, lecz na skutek cierpienia, które spotka mieszkańców Jeruzalem+ Jeszcze teraz(w momencie, gdy do niego zmierza)—głośnymi okrzykami “zapraszają” Go tam—ale „nie zdają sobie sprawy”, co nastąpi później…

Jezus przyszedł do miasta wybranego, żeby zaprowadzić w nim «pokój»[Łk 1, 79 ; Dz 10, 36], jednak nie taki–jaki daje świat[Łk 14, 32]…Z jednej strony odpowiadali za to przywódcy religijni, czyli konkretni ludzie w Jerozolimie i to najbardziej zasmucało Pana Jezusa. Natomiast z drugiej strony jest to plan Boży, który został “zakryty” przed oczami niewiernych(zob. Rz 11, 8–25). Kiedy Jezus mówił wcześniej o «tajemnicach królestwa Bożego»—wyjaśniał, że ich znajomość została dana tylko niektórym—inni zaś “patrząc, nie[będą] widzieli i słuchając, nie[będą] rozumieli” [Łk 8, 10; zob.: Iz 6, 9; Dz 28, 27].

Bóg nawiedza Jerozolimę w osobie Jezusa. To nawiedzenie ma przynieść odkupienie, lecz(jak się okazało)—sprowadziło sąd na tych, którzy nie chcieli Go przyjąć…

Baczmy—abyśmy i my nie „przeoczyli” powtórnego przyjścia Pana.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Leave a Reply