LOADING

Type to search

Kultura śmierci a Jezus

zafor hasan 29 września 2015
Share

W Starym Testamencie życie ludzkie jest nienaruszalną wartością. Jeżeli ktoś odbierał bliźniemu życie, sam musiał pożegnać się ze swoim.

Oczywiście były wyjątki np. gdy człowiek zabijał, ale niechcący. Istniały specjalne miasta ucieczki w których mógł się schronić, jeżeli miał usprawiedliwienie. Dla Boga życie ludzkie jest najświętsze. Dlatego Jezus nie neguje i nie zmienia praw już ustanowionych, ale pragnie je udoskonalić. Dla niego życie ludzkie też jest największym darem, jaki człowiek otrzymał od Boga. Jezus idzie dalej w rozumieniu zabijania. On rozumie, że zabić można nie tylko fizycznie ale i psychicznie oraz duchowo. Dlatego „nie zabijaj” rozciąga na te sfery. Kto grzeszy przeciwko piątemu przykazaniu?

1. Wiadomo, ten kto zabija człowieka.

2. Ten, kto pragnie zniszczyć człowieka psychicznie np. wyzywając go słowem RAKA – GŁUPCZE.

3. Ten, kto chce zniszczyć duchowość człowieka, określając go słowem bezbożniku.

Jak widać z punktu 2 i 3 słowa zabijają podobnie jak broń, niszcząc człowieka. Jezus ostrzega osoby, które się takich czynów dopuszczają, że oprócz kary doczesnej, za takie postępowanie grozi kara wieczna.
Jezus ostrzega, gdyż pragnie uratować grzeszników przed potępieniem. Sposobem na ocalenie jest żal, skrucha i przeproszenie oraz naprawienie zła. Przeproszenie i przebaczenie jest 100% lekarstwem na wszelkie zło i nieszczęście. Oczywiście jeżeli stosujemy je szczerze.

W ogóle przebaczenie i przeproszenie są podstawą życia duchowego. Jezus wyraźnie nas informuje, że nie chce naszych ofiar, darów, próśb dopóki nie doprowadzimy do pokoju w naszym sercu. A pokój jest możliwy tylko wtedy, gdy przebaczymy naszym winowajcom i przeprosimy tych których sami skrzywdziliśmy. Nie przypadkowo Jezus umieścił te słowa w jedynej modlitwie, której nas nauczył: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

sunset-74778

Jezus bardzo pragnie naszych darów, próśb, ofiar, ale nie obarczonych krzywdą, złem, nienawiścią. Miliony ludzi bierze udział w Eucharystii, ale niewielu doświadcza jej cudowności, może właśnie dlatego, że przebaczenie i przeproszenie nie działa zbyt dobrze w ich życiu. Chcesz doświadczyć miłości Boga – sam obdarzaj miłością. Twoja miłość jest najpiękniejszym darem jaki możesz złożyć u stóp Boga. Miłość i przebaczenie – klucze do zdroju łask i szczęśliwości.

Jezus zachęca nas do pojednania się z antidikosem – oskarżycielem w sądzie, naszym oskarżycielem przed Bogiem. Płacz osób skrzywdzonych dociera do Boga – nic się przed nim nie ukryje. Trzeba nam więc zrobić dokładny rachunek sumienia, aby być pewnym, że naprawiliśmy krzywdy i żadna z nich nie woła do Boga. Blokując nam przystęp do zdroju łask płynących od Niego.

Jezus pragnie, aby Jego uczniowie wprowadzali pokój, nie tylko między sobą, ale między wszystkimi ludźmi na ziemi. Abyśmy obdarzali miłością i przebaczeniem terrorystów, homoseksualistów, kiboli, ateistów – wszystkich bez wyjątku, bo tylko w ten sposób możemy oczyścić świat ze zła – zło dobrem zwyciężając.

Trudna ta droga i niebezpieczna, ale dająca nam wstęp do domu Ojca, do którego przecież zdążamy. Naszym domem jest Królestwo Niebieskie. Ziemia jest tylko etapem przejściowym. A my żyjemy jakby było odwrotnie. Metanoia – tego nam potrzeba – zmiany myślenia.

Pytanie, które się nasuwa, brzmi: Czy postępujemy w naszym życiu, tak jak mówi Ewangelia, czy raczej według naszego uznania? Weryfikatorem jest przebaczenie i przeproszenie. Jeżeli potrafię przebaczyć i prosić o wybaczenie, staję się uczniem Chrystusa Jezusa.

Podsumowując:

1. Życie ludzkie jest nienaruszalne od chwili poczęcia, aż do naturalnej śmierci i ta prawda nie podlega żadnej dyskusji.

2. Życie jest darem Boga. Nikt nie ma prawa go dawać (in vitro), ani odbierać (eutanazja, aborcja).

3. Mamy obowiązek dbać o zdrowie i życie swoje i innych.

4. Trwanie w gniewie, ubliżanie drugiemu człowiekowi, poniżanie go jest grzechem.

5. Przebaczenie i przeproszenie jest kluczem do źródła łaski Bożej.

Tags:
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

You Might also Like

Leave a Reply