LOADING

Type to search

Jesteś czyimś Powiernikiem? (Info z myślą)

zafor hasan 13 maja 2014
Share

Jej tytuł i treść nawiązały do nadziei. Oczywiście tej z filozofii ks. Tischnera. Jej sensu szukamy w Prawdzie. Bo to ze względu na nią urzeczywistniają się wartości. Tak mówił ks. Jagiełło. W niezwykle przemyślanym, uporządkowanym i jasnym referacie. Przekazanym z tym większą wyrazistością, że w głębokim i mocno brzmiącym tonie głosu księdza. Przywołał on słowa Tischnera:

Człowiek broni się swoją nadzieją i swą nadzieją walczy o ludzką twarz.

Walczy nieegoistycznie, jak dalej wyjaśniał ks. Jagiełło, gdy otworzy się na religijny wymiar nadziei. Prelegent podkreślił, że jeśli chodzi o nadzieję w stosunku do świata, to nie jest nim jakiś świat, świat możliwy. Tischnerowi, jak usłyszeliśmy, chodzi o ten konkretny świat, w którym jesteśmy. Świat polityki i ekonomii.

Walczy nieegoistycznie, bo przyjmuje na siebie nadzieję drugiego człowieka, słyszymy. Ksiądz otworzył nam dwa horyzonty (ulubione słowo ks. Tischnera:)) nadziei.

NADZIEJA A CZAS

NADZIEJA A POWIERNICTWO

Dzień jutrzejszy nie jest powtórzeniem dnia wczorajszego

Nadzieja i czas – Nadzieja otwarta – nadzieja otwarta na coś, czego jeszcze nie było. Po beznadziei przychodzi czas na nadzieję. I tego czasu nie można zmarnować Ksiądz Jagiełło mówi także o powiernictwie. To także wątek Tischnerowskiej filozofii nadziei. Powiernictwo – powierzam siebie drugiemu. To heroizm. Drugi jest Powiernikiem mojej nadziei. Też staję się tym Powiernikiem, gdy daję obietnicę, gdy daję nadzieję. Tego Powiernika Tischner szuka, jak mówi prelegent, w Jezusie Ukrzyżowanym. – Człowiek potrzebuje usprawiedliwienia, tego, że jest czegoś wart, że jest wart Dobroci Boga – mówi ks. Jagiełło. Bo ostatnie słowo, jak zaznacza, należy w filozofii Tischnera do Boga.

Leave a Reply