LOADING

Type to search

Jeden z dziesięciu

zafor hasan 7 października 2015
Share

Nie ma osoby, która by nie miała za co dziękować.

Myślę, że wszyscy jesteśmy zaniepokojeni szybko upływającym czasem,dz każdy z nas ma jeszcze w pamięci obrazy wakacyjnych podróży,    a tu już w kalendarzu październik. W wielu Kościołach Chrześcijańskich początek października jest czasem w którym wpisane jest święto dziękczynienia. Nasza wspólnota również przeżywała w minioną niedzielę to wydarzenie.

II Księga Mojżeszowa 23,16

 I Święta Żniw, pierwszych plonów prac twoich, z tego, coś wysiał na polu. I Święta Zbiorów z końcem roku, gdy zbierzesz plony twoje z pola.    

To święto różnie jest nazywane – dożynki, święto żniw, ale oprócz nazwy ma głębokie znaczenie dla każdego człowieka, wielu nie zdaje sobie z tego sprawy.Każdy z nas, dziś może zadać sobie pytanie: za co mogę podziękować Bogu? Nie ma osoby, która by nie miała za co dziękować.Mamy plony minionego roku, choćby zdana matura, rozpoczęcie studiów,  podjęcie pracy , narodziny dziecka itd. My jako Kościół mamy owoce w postaci kilku osób które w tym roku, oddały swoje życie Jezusowi – zostały ochrzczone .

To święto ma również a może przede wszystkim wymiar duchowy.

W ewangelii Łukasza 17, 11-19 możemy przeczytać historię, kiedy to Jezus w drodze do Jerozolimy spotyka dziesięciu trędowatych.

„ A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą.Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka.   I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga. (16) I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest dziewięciu? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?  I rzekł mu: Wstań, idź! Wiara twoja uzdrowiła cię.”

Z pewnością możemy powiedzieć, że ci trędowaci słyszeli o Jezusie, podejrzewam, że traktowali Go jako uzdrowiciela, można to wnioskować po sposobie w jaki zawołali „Jezusie, Mistrzu!” nie zawołali  „Synu Boga ulituj się nad nami” ani  „Mesjaszu, ulituj się nad nami”.

W tym fragmencie ewangelii tylko jeden został uzdrowiony całkowicie – na ciele i duszy, pozostałych dziewięciu zadowoliło się tylko uzdrowieniem ciała.

Jeden z dziesięciu uwierzył, że Jezus jest Bogiem, wielbił Boga za to co dla niego uczynił  – co więcej oddał Jezusowi pokłon należny jedynie Bogu. Bądźmy „jednym z dziesięciu”.

W psalmie 95,2-3, psalmista zachęca każdego z nas, abyśmy przychodzili zawsze przed oblicze Boże z  dziękczynieniem  z radosnym uwielbieniem , bo nasz Bóg jest Panem i Królem wielkim ponad  wszystkich bogów.Dziękujmy Bogu za nasze życie, za to, że Bóg interesuje się naszym życiem, za rodzinę-męża, żonę, dzieci. Jakże często nie doceniamy tego, że posiadanie domu, rodziny i bliskich jest wielkim darem… nie umiemy go przyjmować i cieszyć się nim. Każdy z nas zapewne poznał rudowłosą Anie Shirley-” Ania z Zielonego Wzgórza”- doceniała to, że ma rodzinę.

Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan 5,18 napisał:

W każdym położeniu  dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.

Po uzdrowieniu dziesięciu trędowatych, tylko jeden przyszedł, aby Mu podziękować.I Pan Jezus pyta: „A gdzie pozostałych dziewięciu? Czy nie dziesięciu zostało uzdrowionych?”

No właśnie, gdzie oni się podziali? „Obcy” – Samarytanin przyszedł i podziękował. I to jak? W podskokach i z głośnym wołaniem, ale skoro Jezus sam stawia to pytanie, to może chce, by każdy z  nas  na nie  osobiście odpowiedział.

Angelusa Siliesiusa  (Anioł Ślązak herbu Seffler) powiedział:

„ Dziękczynieniem najbardziej miłym Panu Bogu, które On kocha jak swoje własne życie, jest takie, kiedy otwieramy się na Niego całkowicie, tak że On może dać się nam w sposób pełny”.

Czyż nie jest to rewolucyjne podejście do rozumienia, czym jest dziękczynienie?

Dziękując nie dajemy Panu Bogu niczego; nic nie dodajemy do Jego wielkości.

-Nie jesteśmy w stanie. Nie ma w nas bowiem żadnego dobra, które nie byłoby Jego wcześniejszym darem.

-Bóg oczekuje dziękczynienia które jest otwarciem się na Niego i Jego Słowo. Dlaczego ważne jest otwarcie na Słowo?

-jesteśmy poczęci przez Słowo:1P,1,23

-jesteśmy zbawieni przez Słowo:Jk 1,21

-wiara przychodzi przez Słowo:Rz.10,17

Bóg wciąż zaprasza każdego człowieka, aby przyszedł : Iz 1,18

Może to będziesz ty jednym z dziesięciu , który okazał wdzięczność?

 

Tags:
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

You Might also Like

Leave a Reply