LOADING

Type to search

Grzech, sprawiedliwość i sąd

zafor hasan 11 maja 2021
Share

Ewangelia z dn.11.05.2021.

J 16, 5–11.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: „Dokąd idziesz?”

Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce.
Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was.
On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.
O grzechu – bo nie wierzą we Mnie;
o sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie;
wreszcie o sądzie – bo władca tego świata został osądzony».

PARAKLET NAS BRONI

Uczniowie pragnęli–bez wątpienia–by Jezus pozostał z nimi na zawsze…Każdy by tego pragnął—ale Jezus uświadamia ich, że musi odejść. «Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was». Dziś już wiemy, że Jezus mówił o Duchu Świętym…Odejście Chrystusa było konieczne, by Kościół mógł pójść naprzód. Gdyby Jezus został na zawsze z uczniami, nic nie zmieniłoby się…Dalej wspólnie by się modlili…chodzili od wioski do wioski…i tak “wesoło” upływałby czas…Jezus umarłby śmiercią naturalną…i przeszedłby do historii jako jeden z wielu nauczycieli…Ale konkretnie nic nie zmieniłoby się ani w życiu uczniów, ani w życiu nikogo innego…
Tymczasem Jezus mówi wyraźnie: «Jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie…» Tłumacz powyższego fragmentu użył słowa Pocieszyciel—ale bardziej adekwatne byłoby Wspomożyciel albo Obrońca, bo właśnie te słowa oddaje najlepiej “Paraklet”. Ale przecież nie chodzi o spory lingwistyczne. Jezus mówi wyraźnie:
”W planie zbawienia chodzi o coś innego niż wam się wydaje, chodzi o to—bym Ja odszedł, a przyszedł Paraklet”…Tylko w ten sposób wszystko ruszy do przodu. I “kręci się” do dziś…
Jezus–chodząc po ziemi jako Człowiek–przemawiał do ludzi podobnie jak inni rabbi. Teraz–kiedy Duch Święty przyszedł–to “nauczanie” dokonuje się inaczej, od wewnątrz—poprzez Ducha. Paraklet–Duch Święty–przemawia inaczej i jednocześnie przemawia do wszystkich na całym świecie. Jezus w ziemskiej postaci mógł przemawiać jedynie do określonego grona uczniów i słuchaczy. Dla Ducha Świętego nie ma takich granic. On przenika wszystko i wszystkich i dlatego w sercu każdego z nas dokonuje się wybór życia lub śmierci. Jezus mówi: «On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie».
Co to dla nas znaczy?
Aby pozwolić Duchowi Świętemu działać w nas—trzeba odwagi przyjęcia całej prawdy o sobie. On przecież jest Duchem Prawdy przekonującym nas wszystkich, nie tylko świat, o grzechu—czyli o naszym grzechu ukrytym w naszym sercu, a który polega na odrzuceniu Chrystusa, czyli Prawdy; o sprawiedliwości—czyli o tym, że tylko Prawda nas wyzwala i daje życie; o sądzie—czyli o tym, że wszelkie zło, wszelkie kręcenie, kłamstwa, oszustwa zostaną obnażone i ostatecznie potępione.
Otwórzmy się zatem na Jego działanie i…dajmy się Mu prowadzić?️

 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

2 Komentarzy

Leave a Reply