LOADING

Type to search

«Fałszywe tropy»

zafor hasan 5 marca 2021
Share

Ewangelia z dn.05.03.2021.

Mt 21, 33–43. 45–46.

NIEWIEDZA WŁADZY

Jezus opowiada przypowieść arcykapłanom i starszym ludu, czyli…uczonym w piśmie. Robi to nieprzypadkowo. To oni mają największą wiedzę i władzę. W pewien sposób są oni odpowiedzialni za swój lud…

“Słuchacze” wyciągnęli dobre wnioski z przypowieści. Winowajcy zostali ukarani i sprawiedliwości stało się zadość…Ale nie zrozumieli sensu tego, co opowiedział im Jezus. Zbawiciel zapowiada Swoją mękę…

Najpierw byli prorocy i ci, którzy głosili przyjście Mesjasza. Wielu z nich uwięziono i zamęczono, niewielu posłuchano…Następnie pojawił się Jan Chrzciciel—bezpośrednio przed przyjściem Pana. On już miał posłuch—ale nie u wszystkich…Wreszcie przyszedł na świat zapowiadany Syn Człowieczy. Niestety i tym razem wydano go na śmierć…Ale w tym ostatnim przypadku okazało się to “nieskuteczne” dla winowajców. Chrystus zmartwychwstał i pokrzyżował(dosłownie) szyki niewiernym.

Na końcu Jezus ostrzega, iż ci–którzy nie pójdą za Nim i nie będą Go naśladować–nie dostąpią zaszczytu obcowania z Bogiem w Jego Królestwie…Dla zebranych była to gorzka pigułka do przełknięcia. Nie dość, że nie rozpoznali w Jezusie Syna Bożego–to jeszcze nie zmienili swojego postępowania. Interpretowali Prawo Boże w sposób instrumentalny–tak jakby stworzone ono zostało do “studiowania i kontestowania”–a nie dla ludzi, czyli nich samych i całego ludu. Tak jak “szlachectwo zobowiązuje”, tak i znajomość Biblii powinna być wykorzystywana do pracy nad sobą i naprawy życia innych. Jej przesłanie jest wciąż aktualne—wbrew temu, co mówią niektórzy “reformatorzy” o zmianach i poprawkach, które powinny być przystosowane do naszych czasów albo już wcześniej zostały wprowadzone. Treść «Listu Pana Boga» do ludzi–jakim jest Biblia–zasadniczo się nie zmieniła i wciąż obowiązuje.

Czy i dla nas Pismo Święte i np żywoty świętych są “podręcznikami historii”, czy może Bożym–wciąż żywym–Testamentem Miłości?

I jeszcze “mała” dygresja…Czy uprawiając pole naszego życia przynosimy obfity plon? To znaczy–czy żyjemy uczciwie, pracujemy rzetelnie i oddajemy cześć Bogu oraz dzielimy się z bliźnimi owocami naszej pracy, czy może zabieramy wszystko dla siebie na wieczne zatracenie!?

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

1 Komentarzy

Leave a Reply