LOADING

Type to search

Dzień Nowego Poczatku

Magdalena Pawlica 9 grudnia 2015
Share

Księga Jonasza jest jedną z moich ulubionych. Może dlatego, że jest żywym i Bożym proroctwem  dla naszych czasów… Jonasz dla wielu jest  trochę sfatygowanym bohaterem dramatycznej historii biblijnej. Przesłanie, jakie niesie Jonasz jako bohater tej historii dużo nam mówi o ludzkiej naturze człowieka wierzącego, jak i niewierzącego.

jonasz2W pierwszym rozdziale możemy przeczytać o tym, jak Jonasz ignoruje Boże powołanie. Bóg powołał go jako proroka, który miał pójść do Niniwy i głosić Boże poselstwo o opamiętaniu. On ucieka w przeciwnym kierunku, chce statkiem dostać się  Tarszyszu. Gdy zadowolony płynie już m, widzimy, jak Bóg zsyła silny wiatr i potężną burzę, która przestraszyła jego i pozostałych żeglarzy. Kiedy Jonasz zostaje wrzucony do morza, Pan wyznacza wielka rybę, aby połknęła Jonasza.  Spędzając w rybie trzy dni i trzy noce, Jonasz zaczął wołać do Boga w modlitwie (księga Jonasza 2,2-10). W modlitwie doświadcza upamiętania i dochodzi do wniosku, że z Bogiem nie można żartować. Bóg traktuje poważnie to, co mówi.

Pierwsze poselstwo, jakie odkrywamy dla nas dziś, to:

„Upamiętanie i przebaczenie może nastąpić gdziekolwiek, Bóg dociera wszędzie”

Nie wiemy, co działo  się w umyśle Jonasza, kiedy był w rybie i w chwili, w której został wypluty na brzeg, ale na pewno wiemy, że spojrzał śmierci w oczy. Ludzie, kiedy doświadczą takiej sytuacji, żyją już inaczej, doceniają każdą chwilę życia i spokojnie możemy powiedzieć, że „egzystują w innym świecie”.

Każdy z nas, który doświadczył osobistego spotkania z Jezusem, otrzymał  jednocześnie nowe życie w Nim.

Często zadajemy sobie to pytanie czytając Księgę Jonasza. Dlaczego Bóg przebaczył Jonaszowi? Dlaczego Bóg przebaczył i przebacza nam nasze grzechy?

Odpowiedź jest kolejnym poselstwem, jakie odkrywamy dla nas na dziś:

„Na upamiętanie człowieka Bóg odpowiada przebaczeniem”

Księga Jonasza 3,1-2

„Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza:  Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję”.

W pierwszym wersecie widzimy wyraźnie, że Bóg jest tym, który wychodzi z inicjatywą oraz to, że przebaczenie, jakie Bóg zsyła jest osobistym doświadczeniem człowieka.

W dzisiejszym świecie nie ma miejsca na przebaczenie, kariera wielu ludzi skończyła się z powodu jednego błędu. Jeżeli dziś ktoś dostaje „drugą szansę” to tylko na próbę i  to z ograniczonym zaufaniem.

Jonasz zawiódł, popełnił błąd, kiedy po raz pierwszy został przez Boga powołany do Niniwy,

Ale Bóg dał mu DZIEŃ NOWEGO POCZĄTKU. Nie na próbę, nie z mniejszym zaufaniem. To nie była druga szansa, ale nowy początek do podjęcia służby dla Pana.

Jonaszowi została przywrócona pozycja proroka z poleceniem głoszenia tego samego, co Bóg polecił mu na początku.

Bóg tak samo działa w naszym życiu: nie daje drugiej szansy, z ograniczonym zaufaniem ale Nowy Początek dla służby dla Niego.

Jeżeli dziś zgrzeszyłeś, upadłeś, zignorowałeś Boże Słowo  i nie wiesz co zrobić, to  spójrz na Jonasza.

„Upamiętanie i przebaczenie może nastąpić gdziekolwiek, Bóg dociera wszędzie” jest lepszy od wi-fi.

„Na upamiętanie człowieka Bóg odpowiada przebaczeniem”

Kiedy przeglądamy strony Biblii, to zauważymy, że wielu Bożych mężów potrzebowało Dnia Nowego Początku np.:

Dawid, który zgrzeszył z Batszebą (2 Samuela 11,1-12,25)

Piotr również miał Dzień Nowego Początku. Zapewne był to dzień najbardziej wzruszający dla niego, kiedy to po trzykrotnym zaparciu się Pana Jezusa , sam Pan Jezus Zmartwychwstały  powołał go do służby słowami Ew. Jana 21,17

Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie! Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus: Paś owieczki moje.”

Ta sam łaska jest okazywana każdemu z nas, warunek jest jeden:  upamiętanie.

Tags:
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

You Might also Like

Leave a Reply