LOADING

Type to search

Doczesność/wieczność (J 4, 5-42) – III Niedziela Wielkiego Postu

zafor hasan 20 marca 2017
Share

Wchodzimy w trzeci tydzień Wielkiego Postu. W niedzielę usłyszymy wyjątkowo długi fragment Ewangelii. Pewnie niełatwo będzie się na nim podczas czytania skupić, ale warto zrobić wszystko by się całościowo skoncentrować. Jest to tekst niezwykle bogaty i piękny.

J 4, 5-42

Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które /niegdyś/ dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła /tam/ kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj Mi pić! Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: O, gdybyś znała dar Boży i /wiedziała/, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić – prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do Niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A On jej odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła Mu na to: Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do Niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: Jestem Nim Ja, który z tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział: Czego od niej chcesz? – lub: – Czemu z nią rozmawiasz? Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz! On im rzekł: Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia? Powiedział im Jezus: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera.

Ja was wysłałem żąć to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata.

Siemiradzki-Chrystus_i_Samarytanka

Henryk Siemiradzki: Chrystus i Samarytanka

Jezus – Bóg – człowiek pragnie. Prosi Samarytankę o wodę ze studni. On, który jak sam mówi, jest dawcą wody żywej, płynącej niegasnącym strumieniem, pozwalającej zaspokoić najgłębsze pragnienia każdego serca. Chce wody, i to jeszcze od kobiety-Samarytanki.

W jakim celu?

Jezus zaprasza człowieka do uczestnictwa w swoim dziele zbawczym. Bóg potrzebuje naszej doczesności by przekształcić ją w swoją wiekuistość. Potrzebuje Mojżeszowej laski by odpowiedzieć na pragnienie zbuntowanych Izraelitów na pustyni, czy drewna, aby osłodzić im niezdatną do picia wodę. Jest Bogiem współpracującym z człowiekiem w dziele zbawienia. Choć sam z pominięciem owego elementu naturalnego, oczywiście mógłby tego dokonać, jest przecież Wszechmogący.

Przez swoje misterium męki, śmierci i zmartwychwstania, do którego przeżywania przygotowujemy się przez Wielki Post, Chrystus odkupił nas. Sami się nie zbawimy,
choć wciąż mamy taką pokusę. Jezus pozostawił ludzkości dar zbawienia. Do człowieka należy tylko (i aż) odpowiedź – jego przyjęcie, bądź odrzucenie.

Człowiek przegrywa, gdy zaczyna nadto ufać swoim możliwościom, bazuje wyłącznie na tym, co doczesne, materialne, odpowiedzi na własne potrzeby szuka wśród propozycji świata. A to zawsze są „chwilówki” wystarczą owszem na krótki czas, ale zawsze pozostawiają po sobie głód.

Kto wyrywa się z objęć Boga wpada w objęcia świata, a nikt inny tylko szatan nazywa się jego panem. Potrzebujemy Boga. Nikt, ani nic nie jest w stanie zastąpić. Wszystko, co uczyni ręka ludzka i postawi w Jego miejsce będzie tylko lichą karykaturą, karkołomną imitacją, przyczynkiem człowieczej zguby.

My potrzebujemy Bożej łaski, Bóg naszego zaangażowania. Dzięki temu jesteśmy w stanie przyjąć Jego dar zbawienia.

Tags:

You Might also Like

Leave a Reply