LOADING

Type to search

Budować jedność chrześcijan na co dzień

zafor hasan 12 stycznia 2017
Share

Jedność chrześcijan… Jak wszystko, co wartościowe i cenne, stracić ją było bardzo łatwo, ale odbudować jest trudno. Nie łudźmy się, o ludzkich siłach nigdy jej nie odbudujemy. Możemy jednak we współpracy z Duchem św., do tej jedności się przyczyniać.

Wierzyć w Chrystusa, znaczy pragnąć jedności (Jan Paweł II)jednosc

Jedność doskonała, czyli taka, jaka istnieje między Jezusem i Bogiem Ojcem, jest jednym z podstawowych pragnień, jakie Bóg ma wobec nas. Powinna też być podstawowym pragnieniem każdego chrześcijanina. To ona pomaga światu uwierzyć w Jezusa. Jedność tę tworzą pewne określone cechy uczniów Chrystusa, będące owocem współpracy z Duchem św. i posłuszeństwa Bogu. Pisze o nich św. Paweł (pogrubienia moje):

A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością,znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Budowaniu jedności chrześcijan służy więc:

  1. pokora, czyli świadomość tego kim jestem, znajomość również swoich ograniczeń i wiążąca się z tym otwartość na świadectwo drugiego, jego doświadczenie Boga;
  2. cichość/łagodność, gotowość do wysłuchania drugiej strony i prowadzenia dialogu w wzajemnym szacunku i w języku miłości;
  3. cierpliwość i nie przyspieszanie procesu jednoczenia na siłę, bo nie tylko od nas on zależy, również cierpliwość wobec drugiej strony i tego, że niektórych specyficznych dla naszego wyznania aspektów wiary i tradycji może nie rozumieć, albo źle rozumieć;
  4. znoszenie siebie nawzajem w miłości, akceptacja obecnego stanu rzeczy i miłość ponad wszystko, przejawiająca się m.in. we wspólnej modlitwie, wspólnych działaniach i służbie na rzecz najbiedniejszych,
  5. pokój, wspólne działania na rzecz pokoju, rachunek sumienia z błędów przeszłości (który w takim samym stopniu dotyczy też protestantów i prawosławnych, a nie tylko katolików), przekraczanie wzajemnych uprzedzeń i zastarzałych nieporozumień, szukanie każdej okazji do zgody, pomocy sobie nawzajem (ktoś musi wyciągnąć zawsze pierwszy rękę), odrzucenie hejtu i agresji w sieci i mediach społecznościowych (których jest pełno w wypowiedziach osób różnych wyznań, gdy tylko pojawia się temat, który dzieli, np. kult świętych)
  6. nawracanie się na Ewangelię. Wszyscy musimy uderzyć się w piersi, bo choć Ewangelię czytamy setki lat, to prowadziła nas ona często do wojen, podziałów, kłótni, aniżeli jedności, budowy królestwa Bożego
  7. świadectwo własnego chrześcijańskiego życia w swoim otoczeniu. Jedność budujemy, gdy akceptując swoje różnice, pokazujemy, że współcześnie można żyć jako naśladowcy Chrystusa, gdy w swych codziennych wyborach staramy się robić, to co Jezus. Każdy ma na to swój sposób, nie ma jednej reguły, ale hasło jest jedno dla wszystkich chrześcijan: RÓB TO, CO JEZUS

A Ty, co zrobiłeś dzisiaj, dla jedności chrześcijan? we-want-you

Jakie działania możesz podjąć, by jeszcze bardziej pomóc zrealizować pragnienie Jezusa, abyśmy byli jedno?

Jedność chrześcijan budujemy swoimi codziennymi wyborami, to one podejmowane w zawierzeniu Bogu i współpracy z Nim, ukształtują nową rzeczywistość

Tags:
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

You Might also Like

Leave a Reply