LOADING

Type to search

„BOGACZ I UBOGI ŁAZARZ”

Magdalena Pawlica 29 września 2019
Share
  1. Bogacz i ubogi Łazarz
Ewangelia wg św. Łukasza 16,19-31. Czy Łazarz został przyjęty do Nieba tyko dlatego, że żył w ubóstwie? A czy bogaty znalazł się w piekle ze względu na swoje bogactwo? Nie–to pokora została nagrodzona w biedaku, a pycha ukarana w bogaczu. Abraham miał dużo złota i srebra i był bogaty już na ziemi (Rdz 13,2). Jeśli każdy bogacz jest posyłany na udręki, to jakże Abraham mógł wyprzedzić biedaka, aby go przyjąć na swoje łono!? Jednak Abraham–pośród swoich bogactw–był ubogi, pokorny i pełen szacunku oraz posłuszeństwa dla wszystkich nakazów Bożych. Nie dość tego…Kiedy Bóg go poprosił–zgodził się złożyć w ofierze swojego syna Izaaka, dla którego przeznaczał te dobra (Rdz 22,4). Trzeba się uczyć być ubogimi i w potrzebie.Jeśli posiadamy coś na tym świecie–dzielmy się tymi dobrami z bliźnimi,albo lepiej nie posiadać niczego…W samym posiadaniu owoców naszej uczciwej pracy nie ma niczego złego–ale jest powiedziane,że:”łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne,niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego”(Mt 19,24).Jednak można mieć wszystko i rozporządzać tym w zbożnym celu–ponieważ znajduje się żebraków napełnionych pychą i bogaczy, którzy wyznają swoje grzechy. „Bóg sprzeciwia się pysznym”; czy są okryci jedwabiem lub w łachmanach, „pokornym zaś daje łaskę” (Jk 4,6) – nieważne, czy posiadają dobra tego świata. Boga interesuje nasze wnętrze–ocenia nasze serce,ile jest warte!”Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa”(Flp 3,7-8). BŁOGOSŁAWIONEGO DNIA PAŃSKIEGO+

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Leave a Reply