LOADING

Type to search

7 kłamstw mormonów

zafor hasan 9 lipca 2014
Share

Kto by się spodziewał, że będę pisać tu o mormońskiej poligamii, czy rasizmie, ten się myli. Mormoni bowiem już dawno zaprzestali tych zwyczajów (za wyjątkiem pewnych mniejszych odłamów). Nie będę też wypowiadał się na temat prawdziwości bądź nie objawień Józefa Smitha, czyli „ojca założyciela” mormonizmu i w kwestii prawdziwości Księgi Mormona. Mnie osobiście do mormonizmu najbardziej zraził kolejny etap „wtajemniczenia”, gdy wszystko zostało już zaklepane i przyjąłem zarówno chrzest, jak i konfirmację, stając się oficjalnie członkiem jednej z gmin warszawskich. Ten etap polegał na lekturze kolejnych „pism świętych” mormonizmu, tj. „Nauki i Przymierza” (NiP)oraz „Perła Wielkiej Wartości”(PWW). I o ile w lekturze Księgi Mormona nawet, gdy z czymś się nie zgadzałem, to potrafiłem nad tym przejść do porządku dziennego i przymknąć oko na wiele głupstw tam zawartych, to te dwa wyżej wspomniane pisma sprawiły, że miarka mej cierpliwości się przebrała i zrozumiałem, że znalazłem się w sekcie, a nie jedynym i prawdziwym kościele chrześcijańskim, za jaki się mormoni mają. Dlatego, jeżeli kiedyś spotkasz mile wyglądających, młodych osobników w garniturach, lub spódnicach do ziemi, jakby nie z tej epoki, z plakietkami typu: „brat/ siostra Johnson” itp., którzy zaproszą cię na spotkanie, rozmowę o wierze, bezpłatny kurs angielskiego i na dodatek mówiący o sobie chrześcijanie, to bądź ostrożny, bo za ich dobrocią, otwartością, miłością, czai się fałsz w pięknym opakowaniu.

 

Kłamstwo 1: Trójca św. to trzech odrębnych bogów.
Mormoni, może nawet sobie tego nie uświadamiając, podobnie jak świadkowie Jehowy nie rozumieją dogmatu o Trójcy św., a rozumiejąc go opacznie, wyznają tak naprawdę politeizm. Choć pierwsza mormońska zasada wiary głosi: „Wierzymy w Boga, wiecznego Ojca, w Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i w Ducha świętego”, to jednak mają oni na myśli trzy odrębne istoty, które łączy jedynie wspólny cel i doktryna. Nie ma to nic wspólnego z chrześcijaństwem. Cały Nowy Testament i wiara Kościoła jeszcze czasów apostolskich, wskazują na żywe doświadczenie Trójcy (choć samo sformułowanie trójca na początku się nie pojawiało), tzn. tego, że Jahwe jest Bogiem, Jezus jest Bogiem i Duch jest Bogiem, każda z tych osób odrębnie, a zarazem, jak głosi żydowski monoteizm, z którego chrześcijaństwo wyrosło, nasz Bóg jest jedynym.

Kłamstwo 2: Bóg Ojciec jest cielesny, materialny (bo jest po prostu uwielbionym człowiekiem) i żyje na innej planecie
W świętych pismach mormonów czytamy, że Bóg Ojciec: „ma powłokę z ciała i kości, namacalną niczym ciało ludzkie” (NiP 130:22), „Święty Człowiek to Jego imię” (Mojższ 6:57), a Jego siedziba znajduje się blisko planety/gwiazdy Kolob (gdzie to jest, tego nie wiemy). Kiedy zarzuciłem mormonom, że to brednie, bo przecież Biblia wyraźnie pisze, że Bóg jest duchem, a duch nie ma ciała ani kości, to zostałem odesłany do „natchnionego” tłumaczenia Biblii przez Józefa Smitha, gdzie tekst J4,24 mówi, że Bóg obiecuje nam towarzystwo Jego Ducha.

Kłamstwo 3: Szatan (Lucyfer) jest bratem Jezusa
W świętych pismach mormońskich spotkamy się z twierdzeniem, że jeszcze przed stworzeniem świata i ludzi, odbyła się w niebie wielka narada przed Bogiem, gdzie przedstawił On swój plan zbawienia. Bóg Ojciec wybrał między pomysłem na realizację tego planu wg Lucyfera i Jezusa, pomysł Jezusa. Lucyfer, jako odrzucony syn Boga, postanowił się zemścić i odtąd jako szatan, wraz z jedną trzecią aniołów stara się psuć szyki znienawidzonemu bratu Jezusowi i znienawidzonemu Ojcu.

Kłamstwo 4: W wyniku Wielkiego Odstępstwa, świat zatracił prawdę o Bogu i dopiero Józef Smith przywrócił nam pełnię Objawienia Bożego
Ta idea mormońska zakłada, że wraz ze śmiercią ostatniego apostoła, od ok. II w., mamy do czynienia z tzw. Wielkim Odstępstwem, kiedy to ludzkość pozostała bez boskiego kierownictwa proroków, a wszelkie prawdy Ewangelii zostały sfałszowane, a Pan wycofał swe upoważnienia kapłańskie. Dopiero Józef Smith przywrócił prawdziwą Ewangelię i zakończył ten okres odstępstwa. Co ciekawe, dla mormonów nie stanowi problemu to, że ostatnie teksty Księgi Mormona są datowane na V w. po Chr., a więc powstałyby już w czasie Odstępstwa i nie byłyby natchnione. Wielkie Odstępstwo było, a to, że nie wszędzie w tym samym czasie, to cóż począć, ważne by wyszło, że racja jest po naszej stronie.
Rzecz jasna pogląd ten przeczy faktom historycznym, mówiącym o sukcesji apostolskiej. Przeczy też słowom Jezusa, że pośle nam Swego Ducha, który będzie prowadził Kościół i strzegł od pobłądzenia.

Kłamstwo 5: Ludzie po śmierci stają się bogami, panując w jednym z 3 niebios
Eschatologia mormońska jest mocno skomplikowana. Jednak jej tezą podstawową jest przekonanie, że istnieją 3 królestwa dla zbawionych, a przynależność do pełni chwały i królestwa najbliżej Boga jest obiecana tym, którzy w pełni się nawrócili i byli gorliwymi mormonami. To właśnie przez trafienie do najwyższego królestwa chwały otrzymamy nagrodę i staniemy się bogami. W innych miejscach mormońskich pism świętych jest też mowa o tym, że po śmierci ludzie stają się aniołami. Wszystkie wyżej wymienione poglądy łatwo zauważyć, że niewiele mają wspólnego z Biblią i chrześcijaństwem. Nawet istniejąca w tradycji prawosławnej idea przebóstwienia po śmierci dla zbawionych, nie posuwa się aż tak daleko, by zrównać człowieka z aniołem, czy Bogiem.

Kłamstwo 6: Grzech pierworodny był wydarzeniem radosnym i szczęśliwym
Znaną w tradycji katolickiej sekwencję z Exultetu: „błogosławiona wina, skoro przyszedł ją zgładzić tak wielki Odkupiciel”, mormoni wzięli chyba sobie mocno do serca, bo w ich pismach świętych, czytamy że grzech Adama i Ewy był po pierwsze ich grzechem osobistym ( a więc nas nie obciąża), a po drugie powodem do radości, właśnie dlatego, że umożliwił odkupienie przez Jezusa i życie wieczne. Cytując mormońską Księgę Mojżesza 5:10-11: I tego dnia błogosławił Adam Boga i został napełniony Duchem i zaczął prorokować o wszystkich rodzinach na ziemi, mówiąc: „Błogosławione niech będzie imię boskie, bo przez moje wykroczenie otwarły się oczy i doznam radości w tym życiu i znowu w ciele ujrzę Boga. A Ewa, jego małżonka, słyszała wszystko i cieszyła się, mówiąc: „ gdyby nie nasz występek, nigdy nie mielibyśmy potomstwa, ani nie znali dobra i zła, radości odkupienia i wiecznego życia, które Bóg daje wszystkim posłusznym”. Na marginesie dodać należy tylko, że Bóg zgładził grzech pierwszych rodziców poprzez ich chrzest (sic!). Komentarz myślę, jest tutaj zbędny.

Kłamstwo 7: Raj znajdował się w USA
Ostatnie z kłamstw mormońskich, jakiemu chcę się przyjrzeć, pokazuje wyraźnie, dlaczego czasem spotkać się można z określeniem mormonizmu jako „amerykańskiego wynalazku religijnego”. Zawsze znajdowali się ludzie, którzy starali się szukać miejsca, gdzie mógł istnieć raj, Eden, ale też nigdy przez myśl by nie przeszło nikomu poważnemu (zwłaszcza, że Księga Rodzaju wprost wskazuje na rejony azjatyckie, opisując jako jedne z 4 rzek Edenu: Tygrys i Eufrat), aby szukać rajskiego ogrodu w Stanach Zjednoczonych. Nikomu poza Józefem Smithem, który miał objawienie, że rajski Eden mieścił się w hrabstwie Jackson w stanie Missouri. Mało tego sam Józef Smith miał natrafić na pozostałości ołtarza zbudowanego przez Adama, na którym złożył Bogu ofiarę przebłagalną za grzech pierworodny.

Jako człowiek, który przez półtora roku miał do czynienia z mormonami, zgłębiał ich naukę i sam stał się jednym z nich, idąc za głosem serca (bo głównym powodem wstąpienia tam, była miłość wobec jednej z mormonek), by potem odkryć po pierwsze to, jak był okłamywany i manipulowany, a po drugie odkryć prawdę o Bogu w Kościele katolickim i powrócić do niego po okresie ekskomuniki, mógłbym tak jeszcze pisać i pisać o kolejnych kłamstwach, które mi wmawiano i o tym, jak ciężko było pogodzić mi życzliwość, miłość i przykład cnotliwego życia wg zasad Ewangelii, z kłamstwami jakie odkrywałem, przeczącymi zarówno nauce Biblii, jak i chrześcijaństwa. Mam całe dzienniki duchowe zapisane swymi zmaganiami. Dziś po tylu latach nadal mormoni wydzwaniają przynajmniej raz w roku, by przekonać mnie do powrotu, do odwiedzin, przyjścia na spotkanie, konferencję itp. Nie rozumieją, jak można było odejść z jedynego i prawdziwego Kościoła na tej ziemi. Ten artykuł mam nadzieję, że rozjaśni tym, którzy mogą popełnić ten sam błąd co ja i uświadomi, że mormoni tak jak np. świadkowie Jehowy są sektą o podłożu chrześcijańskim, ale nie mają z chrześcijaństwem nic wspólnego.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

1 Komentarzy

  1. K 26 stycznia 2022

    Ważny artykuł. Potrzebowałem tego wyjaśnienia. Dziękuję

    Odpowiedz

Leave a Reply