LOADING

Type to search

Tags: ,

31 października dzień jak co dzień. Czy na pewno?

zafor hasan 30 października 2015
Share

Dzień jak co dzień – 31 październik,  ale kiedy poszukamy w historii to okaże się dniem nie takim zwyczajnym. 

stock-photo-52036290-old-stained-glass-window

Tego właśnie dnia 31 października 1517  ks. Marcin Luter przybija  95 tez przeciw odpustom na drzwiach Kościoła zamkowego w Wittenberdze – początek Reformacji. 

W naszym kraju dzień ten jest przysłonięty przygotowaniami do 1 listopada. O początku reformacji pamiętają tylko członkowie Kościołów Protestanckich. Warto przypomnieć przeddzień tego święta kilka faktów historycznych.

Marcin Luter urodził się 10 listopada 1483 roku w Eisleben, jego rodzicami byli Hans i Margarete. W 1525 roku poślubił Katarzynę von Bora, ich dzieci to trzy córki: Elisabeth, Magdalene i Margarete oraz trzech synów: Johannes, Martin i Paul.

Marcin Luter charakteryzował się odwagą, nieustępliwością w obronie swoich przekonań, był porywczy  i otwarty na ludzi  ale we wszystkim konsekwentny. Jego sukces to przede wszystkim przetłumaczenie Biblii na język niemiecki oraz pośrednio wkład w rozwój literatury „narodowej” w całej Europie, a także innych dziedzin kulturalnych, w tym muzyki. Nie możemy również zapomnieć, że rozpoczął dzieło odnowy Kościoła Zachodniego.

Wiele słów Lutra przeszło do historii, wiele z nich inspirowało i wciąż inspiruje np.:

Nadzieja długiego życia dana jest z natury każdemu człowiekowi. Stąd też ludzie kierują swoje starania i myśli tak, jakby chcieli żyć wiecznie. W myślach czynią z życia doczesnego życie wieczne, mimo iż śmierć depcze im po piętach i jest ich najbliższym sąsiadem„.

Postrzeganie ks. Marcina Lutra zmieniało się na przestrzeni wieków, a nawet dziesięcioleci. Sam Reformator nie lubił, aby jego osoba była w centrum.

Obchody pamiątki Reformacji 31 października zaczęto organizować długo po śmierci Lutra. Ks. Marcin Luter zmarł  18 lutego 1546, Eisleben. Jednak już od 1569 roku na Pomorzu odbywały się okolicznościowe wspomnienia wydarzeń z Wittenbergi, które organizowano 11 listopada, w dzień imienin Marcina. Początki wspominania Lutra i świętowanie dzieła Reformacji w dniu 31 października sięgają 1617 roku. Paradoksalnie idea Święta Reformacji wyszła pierwotnie nie od teologów luterańskich, a od ewangelików reformowanych. W następnych wiekach obchody Reformacji zdominowane były przez wydarzenia polityczne.

31 X 1517 roku jest zatem symboliczną datą, punktem orientacyjnym w dziejach Europy i historii Kościoła, oznaczającą z jednej strony nową epokę w życiu religijnym Starego Kontynentu, na którą składa się renesans teologii i pobożności, ponowne sięgnięcie do źródeł biblijnych i patrystycznych, a z drugiej wyodrębnienie się w Kościele Powszechnym (Katolickim) nurtu reformacyjnego, z którego w kolejnych latach powstawały niezależne od papiestwa Kościoły ewangelickie. Reformacja, wpisana w kontekst dramatycznych wydarzeń polityczno-społecznych XVI wiecznej Europy, nie była w sferze religijnej radykalną rebelią, a wyrazem wiary i tęsknoty za Ewangelią. W krajach, do których dotarła reformacja i dzięki wynalazkowi druku nastąpiło religijne przebudzenie, a także niespotykany dotąd rozwój kultury: piśmiennictwa w językach ojczystych, muzyki i wielu innych aspektów społecznych.

Warto tego dnia choć na chwilę zatrzymać się i zobaczyć, że ów dzień nie jest zwyczajnym dniem.

(źródło :luter2017)

Tags:
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

You Might also Like

Leave a Reply