LOADING

Type to search

ŻYCIE PRZEPOJONE BOGIEM

zafor hasan 8 października 2019
Share

„Lepsza cząstka”

„Pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie”(Łk 10,38-39) Marta jest przedstawicielką grupy ludzi, którzy wykonują swoje obowiązki z sercem, okazując w ten sposób miłość i odpowiedzialność za drugiego człowieka. Gościnność była przecież kulturową cechą Bliskiego Wschodu. Maria zaś przedstawia grupę ludzi, którzy są spragnieni Słowa Bożego i w pierwszej kolejności skupiają się na słuchaniu Go. Codzienne czynności związane z rodziną i domem–utrudniają nam często pamięć o podstawowej potrzebie człowieka wierzącego–czyli kontakcie z Bogiem,np w Ewangelii Jezusa.Musimy odkryć ten delikatny balans i jedność kontemplacji oraz działania, by czerpać z modlitwy i Słowa siłę do życia, a w życiu codziennym szukać nieustannie obecności i głosu samego Chrystusa.Całe nasze życie powinno być podporządkowane woli Bożej,bo sami z siebie nic nie możemy uczynić i pozorne”sukcesy”–jeśli nie są oparte na fundamencie wiary–kończą się prędzej,czy później klęską.

W której postawie sióstr z Betanii najbardziej się odnajduję?

1 Komentarzy

Leave a Reply