LOADING

Type to search

Tags: ,

Zdominowany przez Słowo Boże

Magdalena Pawlica 4 lutego 2016
Share

Co łączy Konsytuację II RP i Biblię?

Za nami styczeń, czas ucieka szybciej, niż nam się wydaje. W styczniu wydarzenie goniło kolejne wydarzenie.

Pokazało mi to, jak bardzo jesteśmy podatni na zdominowanie poprzez różnego rodzaju sprawy, którymi żyjemy na co dzień.Jako chrześcijanie powinniśmy zadać sobie pytanie :

Czy jestem zdominowany przez Boże Słowo?

bible-1124807_1280

Boże Słowo to nie tylko dobra nowina o zbawieniu, ale również, o czym często zapominamy, zasady postępowania i obowiązki.

Konstytucja RP nadaje obywatelom przywileje,  zawiera  również obowiązki.

Podstawowym obowiązkiem każdego chrześcijanina jest wypełnić wolę Bożą i osiągnąć dojrzałość chrześcijańską, do jakiej powołał nas Bóg.

Bardzo dobrze swój obowiązek chrześcijański wypełniał apostoł Paweł. W pierwszym liście do Koryntian Paweł napisał następujące zdanie:

1Kor.9,19

„Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał”.

To, co chciał przekazać Kościołowi w Koryncie, to nie tylko teoria. Paweł  co napisał,  również praktykował. Stał się niewolnikiem zdominowanym przez ewangelię, aby pozyskać jak najwięcej ludzi.

Kiedy Paweł pisał ten list do zboru w Koryncie, sytuacja w jakiej się znaleźli koryntianie wcale nie wskazywał na to, iż są niewolnikami ewangelii. Ich zachowywanie i postępowanie wskazywało raczej na zdominowanie poprzez własne JA.  Liczy się moja wolność, moja wygoda, moje zadowolenie.

Pawłowi chodziło o to, że zamiast patrzeć na siebie, powinni zastanowić się nad tym , jaki wpływ mają ich działania na innych zborowników.

1Kor.8,9

„ Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych.”

Pytani,a nad jakimi powinniśmy się zastanowić:

Czy ja jestem zdominowany prze Boże Słowo?

Czy ludzie wokół nas odnoszą wrażenie , że ewangelia jest najwspanialszą z rzeczy?

Czy może odnoszą wrażenie, że jest to coś nudnego, ponurego, przytłaczjącego ?

Kiedy patrzymy na życie Pawła, to łatwo zauważamy, że dla niego ewangelia była najwspanialszą z rzeczy.  Wszyscy,  którzy żyli wokół Pawła nie odnosili wrażenia, że Boże Słowo to coś nudnego.

Co wywołało w Pawle takie postanowienie? Co było zachętą do podjęcia takiej decyzji? –

1 Kor. 9, 19

„abym jak najwięcej ludzi pozyskał”

Dla Pawła wolą Bożą było, aby jak najwięcej ludzi zostało zbawionych .

Tags:
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

You Might also Like

Leave a Reply