LOADING

Type to search

Vilanelle różańcowe – Tajemnica Radosna II.

zafor hasan 4 października 2014
Share

II. Nawiedzenie św. Elżbiety

W tekście o nawiedzeniu Łukasz ukazuje nam, jak łaska Wcielenia, która najpierw napełniła Maryję, przynosi zbawienie i radość domowi Elżbiety. Zbawiciel ludzi, ukryty w łonie swej Matki, udziela daru Ducha Świętego, objawiając się już od pierwszych chwil swej obecności na ziemi (…) Nawiedzając Elżbietę, Maryja niejako zapowiada misję Jezusa, a współdziałając od samego początku swego macierzyństwa z odkupieńczym dziełem Syna, staje się wzorem tych członków Kościoła, którzy wyruszają w drogę, aby nieść światło i radość Chrystusa ludziom wszystkich krajów i wszystkich czasów (…) Głośny okrzyk Elżbiety: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona (…) jest dla nas wezwaniem, byśmy umieli docenić to wszystko, co obecność Maryi wnosi w Życie każdego wierzącego.
(Katecheza środowa, 2 października 1996)

 

Błogosławiona jesteś między niewiastami!
Błogosławiony także owoc Twego łona:
Dziecię, co pod Twym sercem obdziela darami.

Raduje się Elżbieta, wielbiąc Cię ustami,
którym serce dyktuje tę mowę natchnioną:
Błogosławiona jesteś między niewiastami!

Oto pierwsza procesja, z aniołów chórami.
Pod baldachimem serca, na wsze świata strony
Jezus już w łonie Matki obdziela darami.

Oto łaska Wcielenia między wygnańcami!
Skarb narodom przynosi Dziewica sławiona.
Błogosławiona jesteś między niewiastami!

Apostołowie wzorem Twym inspirowani
w świat poszli, by nieść światło w ich ręce złożone
przez Syna, co już w łonie obdzielał darami.

Dołączmy do orszaku! Pokłony czołami
bijmy Zbawicielowi, Matce utrudzonej!
Błogosławiona jesteś między niewiastami
i Boski Owoc łona dzielący darami.

Tags:

You Might also Like

Leave a Reply