LOADING

Type to search

Vilanelle różańcowe – Tajemnica Bolesna IV.

Magdalena Pawlica 16 października 2014
Share

IV. Dźwiganie krzyża

Stajemy tu w przekonaniu, że krzyżowa droga Syna Bożego nie była zwyczajnym zbliżaniem się do miejsca kaźni. Wierzymy, że każdy krok Skazańca, każdy Jego gest i każde słowo, a także wszystko to, co przeżywali i czego dokonali uczestnicy tego dramatu, nieustannie do nas przemawia. Przez swoją mękę i śmierć Chrystus odsłania przed nami prawdę o Bogu i o człowieku (…) Co to znaczy: mieć udział w krzyżu Chrystusa? To znaczy doświadczyć w Duchu Świętym tej miłości, jaką krzyż Chrystusa kryje w sobie. To znaczy w świetle tej miłości rozpoznać swój własny krzyż. To znaczy w mocy tej miłości wciąż na nowo brać go na ramiona i iść… Iść przez życie naśladując Tego, który przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy tron Boga (…) Tak oto krzyż – znak hańbiącej śmierci, zarezerwowany dla najniższej kategorii ludzi – stał się kluczem. Odtąd przy pomocy tego klucza człowiek będzie otwierał drzwi głębi Bożej tajemnicy. Za sprawą Chrystusa przyjmującego krzyż, narzędzie swego wyniszczenia, ludzie dowiedzą się, że Bóg jest miłością.
(Droga Krzyżowa Roku Świętego, Koloseum, 2000)

Dźwigać krzyż, to oznacza miłości skosztować.
On jest kluczem do głębi Bożej tajemnicy,
każdy z nas w tym Jezusa winien naśladować.

Niechaj kroki Skazańca, wszystkie gesty, słowa
wciąż do nas przemawiają jak symbol kotwicy:
dźwigać krzyż to oznacza miłości skosztować.

W świetle Bożej miłości krzyż swój akceptować
i niosąc go miłości przekraczać granice.
Każdy z nas w tym Jezusa winien naśladować.

Znak hańby stał się kluczem; mamy go stosować
do otwarcia drzwi głębi Bożej tajemnicy:
dźwigać krzyż to oznacza miłości skosztować.

W mocy płynącej z serca wciąż brać go na nowo
i z tym słodkim ciężarem podążać przez życie.
Każdy z nas w tym Jezusa winien naśladować.

Jeśli chcesz wieczną chwałą w niebie się radować,
słuchaj Mistrza, co siedzi po Ojca prawicy.
Dźwigać krzyż to oznacza miłości skosztować,
każdy z nas w tym Jezusa winien naśladować.

Tags:
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

You Might also Like

Leave a Reply