LOADING

Type to search

SAM JEZUS STAJE PRZED OJCEM JAKO SYN

zafor hasan 10 października 2019
Share

Nauka modlitwy

„Ojcze, święć się imię Twoje.” Łk 11, 2. Program życia chrześcijańskiego w pigułce zawarty jest w Modlitwie Pańskiej. Każda modlitwa miła Bogu zbudowana jest na duchu modlitwy „Ojcze nasz”. Co więcej, moje życie ma stawać się modlitwą „Ojcze nasz”. Najpierw mam wpatrywać się w Ojca w niebie, chwalić Go, pragnąć by Jego pragnienia spełniły się. Sprawą wtórną jest przedstawianie moich doczesnych potrzeb o chleb, przebaczenie i umocnienie. A więc mamy troszczyć się najpierw o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie nam dodane (zob. Mt 6, 33). W tym duchu Pan Jezus powiedział do św. Katarzyny ze Sieny: „ty myśl o Mnie, a Ja będę myślał o tobie”. Otwieranie się na Pana Boga i ufne zawierzenie w Jego Miłosierdzie oraz poddanie się Jego woli–to klucz do Królestwa Niebieskiego,gdzie On na nas czeka z utęsknieniem…Jakie pragnienia mają priorytet w moim życiu?

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Leave a Reply