LOADING

Type to search

Rok Bożego Miłosierdzia, czyli przygotowanie całego świata na bliskie i ostateczne przyjście Jezusa według Św. Siostry Faustyny i Św. Jana Pawła II

Magdalena Pawlica 4 października 2016
Share

Od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2016 r. trwa „Rok Bożego Miłosierdzia” ogłoszony przez Papieża Franciszka, który nazywa ten rok jednocześnie rokiem Św. Siostry Faustyny i Świętego Jana Pawła II.

Zastanawiając się czemu Papież Franciszek ogłosił 2016 r. „Rokiem Bożego Miłosierdzia” szukałem odpowiedzi w różnych źródłach, w tym kościelnych i świeckich. To co znalazłem prezentuje poniżej, bazując na oficjalnych wypowiedziach Św. Jana Pawła II, Papieża Benedykta XVI i Papieża Franciszka oraz arcybiskupa Dziwisza i sekretarza osobistego Benedykta XVI – abp Gansweina,  jak również Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia na Łagiewnikach w Krakowie, w tym wypowiedzi Św. Siostry Faustyny zawarte w „Dzienniczku – Miłosierdzie Boże w duszy mojej”. Dodatkowo odwołam się do uznanych przez Stolicę Apostolską objawień Matki Bożej w północnych Niemiec w czasie II wojny światowej oraz w La Salette, które zostało omówione przez ks. Piotra Glasa podczas kwietniowej konferencji na Jasnej Górze.

17 sierpnia 2002 roku Święty Jan Paweł II w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Łagiewnikach w Krakowie dokonał uroczystego aktu zawierzenia światu Bożemu Miłosierdziu, o którym wspomina Św. Siostra Faustyna w „Dzienniczku”. Podczas odczytywanej homilii Papież Polak wypowiedział następujące słowa:

Dlatego dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść „iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście” (por. Dzienniczek, 1732).”

Źródło: http://www.milosierdzie.pl/index.php/pl/kult-bozego-milosierdzia/akt-zawierzenia-swiata.html

Powyższe słowa Papieża JP II z homilii odwołują się bezpośrednio do słów Pana Jezusa przekazanych Siostrze Faustynie:

„Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iska, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje” – „Dzienniczek, 1732”.

To samo można oglądnąć na nagraniu wideo w 9 minucie czytania przez Papieża Jana Pawła II homilii pod następującym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=i8qjthv7LIQ


 

15 grudnia 2015 roku na portalu Opoka.org.pl pojawia się wywiad z Siostrami Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z Łagiewnik w Krakowie pt. „Brama Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia”:

„Zadziwiająco brzmią dziś słowa Jezusa, które św. Faustyna zapisała w swoim „Dzienniczku” pod numerem 1146: „Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież DRZWI MIŁOSIERDZIA MOJEGO. Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości mojej…” – mówią Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, które prowadzą projekt „Faustyna2016”. „

Źródło: 
http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/58282.1,Krakow_Brama_Milosierdzia_w_Sanktuarium_Bozego_Milosierdzia.html

Powyższe słowa nawiązują też do słów wypowiedzianych przez Pana Jezusa Św. Siostrze Faustynie i następnie przez nią spisane w „Dzienniczku Miłosierdzie Boże w duszy mojej” pod pozycją 83:

 „Napisz to: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym.”

 

Należy tutaj wspomnieć, że „Dzienniczek – Miłosierdzie Boże w duszy mojej” posiada imprimatur, czyli oficjalne potwierdzenie przez Stolicę Apostolską autentyczności objawień Pana Jezusa przekazanych Św. Siostrze Faustynie.

bloo

Na temat Bramy Bożego Miłosierdzia również wypowiedział się Arcybiskup Dziwisz Metropolita Krakowski:

„Kardynał Dziwisz przypomniał, że 8 grudnia 2015 r. w Bazylice św. Piotra w Rzymie papież Franciszek otworzył Drzwi Święte postanawiając także, aby według decyzji Biskupa Ordynariusza podobną Bramę Miłosierdzia otworzyć „w kościołach o szczególnym znaczeniu” oraz „w sanktuariach, miejscach nawiedzanych przez wielu pielgrzymów, którzy właśnie tam często doświadczają w sercu łaski i znajdują drogę do nawrócenia” (MV n.3).
„Z radością otwieramy Bramę Miłosierdzia w Sanktuarium, którego patronem jest Papież Miłosierdzia. Zasłużył sobie w pełni na ten tytuł, bo w sposób wyjątkowy uwrażliwił współczesny Kościół na sprawę Bożego Miłosierdzia, w odpowiedzi na potrzeby naszego niespokojnego i jakże często niemiłosiernego świata” – dodał Metropolita Krakowski”.

Źródło: http://janpawel2.pl/centrumjp2/2161-metropolita-krakowski-otworzy-bram-miosierdzia-w-sanktuarium-witego-jana-pawa-ii

 


 

W dniu 23.08.2016 r. na portalu www.deon.pl pojawił się artykuł pt.: „Benedykt ustąpił po mistycznym doświadczeniu?”.  W owym artykule zostało napisane:

„Tak powiedział mi Bóg”– w ten sposób Benedykt XVI wyjaśnił niedawno podczas prywatnej rozmowy powody swej decyzji o abdykacji. Wytłumaczył, że podjął ją w wyniku „mistycznego doświadczenia”.

Wypowiedzi emerytowanego papieża ujawniła katolicka agencja Zenit z Rzymu. Powołała się na relację anonimowej osoby, która odwiedziła go w minionych tygodniach.

Agencja wyjaśniła, że Benedykt XVI choć prowadzi niemal życie klauzurowe, mieszkając w dawnym budynku klasztornym w Ogrodach Watykańskich, sporadycznie przyjmuje gości składających mu prywatne wizyty. W czasie takich spotkań – jak wynika z rekonstrukcji jego wypowiedzi – nie komentuje on niczego, nie ujawnia tajemnic i nie mówi nic, co mogłoby zostać uznane za ważną wypowiedź emerytowanego papieża. Zachowuje maksymalną rezerwę – podkreśla się.

Zapytany podczas takiego ściśle prywatnego spotkania, dlaczego ustąpił z tronu Piotrowego, odparł, że tak powiedział mu Bóg. Zastrzegł zarazem: „To nie chodzi o żadne objawienie czy zjawisko tego rodzaju”. Było to doświadczenie mistyczne – miał stwierdzić papież Ratzinger. Według jego słów doświadczenie to towarzyszyło mu również w ostatnich miesiącach, po abdykacji.”

Poza tym Benedykt XVI przyznał, że im bardziej obserwuje charyzmę papieża Franciszka, tym bardziej przekonuje się, że jego decyzja o ustąpieniu była „wolą Boga”.”

Źródło: http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,15531,benedykt-ustapil-po-mistycznym-doswiadczeniu238.html

Związku z powyższą wypowiedzią można uznać, że Papież Benedykt XVI ustąpił na prośbę samego Pana Boga. Ale czemu tego dokonał? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w wypowiedzi aktualnego Sekretarza Benedykta XVI z dnia 26 sierpnia 2016 r.  dla katolickiej telewizji EWTN, a powielonej przez portal Deon.pl.
Włoski dziennikarz z katolickiej telewizji EWTN pyta aktualnego Sekretarza Benedykta XVI na temat przepowiedni Malachiasza – cytuje:

„Podczas wywiadu watykanista i dziennikarz Paul Badde zadał pytanie o tzw. „przepowiednię Malachiasza”. Według niektórych interpretacji ma ona wskazywać, że papież Franciszek będzie ostatnim z biskupów Rzymu, a po jego śmierci nastąpi koniec świata.
– Rzeczywiście, patrząc na przepowiednię i biorąc pod uwagę, jak dokładnie wyliczała papieży i odpowiadała temu, co działo się w historii… To wywołuje u mnie dreszcze – przyznał abp Gänswein.
Hierarcha wskazał jednocześnie, że katolicy nie są oczywiście zobowiązani do przyjęcia treści przepowiedni: – Ale biorąc pod uwagę doświadczenia historii, trzeba powiedzieć: tak, to jest sygnał do przebudzenia – dodał sekretarz Benedykta XVI.”

Źródło: http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,26607,abp-gnswein-o-tym-czy-franciszek-bedzie-ostatnim-papiezem.html 

Ze słów  Sekretarza Benedykta XVI abp Ganswein należy wnioskować, że nie można bagatelizować przepowiedni Malachiasza na temat końca świata  i o tym, że Franciszek będzie ostatnim Papieżem. W tym miejscu rodzi się pytanie co na to sam Papież Franciszek?

Według oficjalnych doniesień medialnych na specjalną uwagę zasługują dwa wydarzenia z 2014 r. dotyczące wypowiedzi samego Papieża Franciszka.

1) 2 lata temu w samolocie w trakcie powrotu z pielgrzymki do Korei Południowej Papież Franciszek podszedł do dziennikarzy i powiedział, że zostało mu 2 lub 3 lata życia. Wypowiedź Papieża cytowały wszystkie media na całym świecie. Poniżej prezentuje jedną z relacji medialnych:

„Papież publicznie dał sobie dwa lub trzy lata życia, zanim spotka się ze stwórcą. Na konferencji prasowej na pokładzie samolotu tuż po powrocie z podróży do Korei Południowej, Franciszek przyznał, że możliwa jest jego abdykacja, jeśli dłużej nie będzie mógł sprawować swoich obowiązków.”

Źródło: http://wiadomosci.onet.pl/religia/papiez-franciszek-zostaly-mi-dwa-lub-trzy-lata/0r932

2) Z kolei na jednej z pielgrzymek we Włoszech  2014 roku Papież Franciszek powiedział bardzo ważne słowa dotyczące aktualnej sytuacji na świecie:

„Podczas mszy na cmentarzu na północy Włoch, gdzie pochowano 100 tys. żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej, papież Franciszek mówił, że każda wojna jest „szaleństwem”. – Kryją się za nią dziś interesy, plany geopolityczne i żądza pieniędzy – dodał. Papież podkreślił również, że teraz można mówić o trwającej trzeciej wojnie światowej, która, jak stwierdził, toczy się „w kawałkach”.”

Źródło: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Papiez-na-cmentarzu-wojennym-III-wojna-swiatowa-toczy-sie-w-kawalkach,wid,16881853,wiadomosc.html?ticaid=117c24&_ticrsn=3

 

O wojnie „w kawałkach” Papież Franciszek wspomniał jeszcze bardziej dobitnie podczas lotu z Rzymu do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. Franciszek nazwał wojnę „w kawałkach” III wojną światową. Tutaj można uznać słowa Papieża jako myśl przewodnią Światowych Dni Młodzieży. Dokładnie z ust głowy Stolicy Apostolskiej padły następujące zdania, cytuje:

„Nie bójmy się powiedzieć tej prawdy, że świat jest w stanie wojny – powtórzył Franciszek. Zastrzegł, że nie mówi o wojnie religijnej, bo – jak ocenił – „to inni chcą, żeby to była wojna religijna”. Od dawna mówimy, że świat jest w stanie wojny w kawałkach – podkreślił. Jak tłumaczył Franciszek, była pierwsza, druga wojna światowa, „a teraz jest ta wojna”. Wyraził opinię, że obecna wojna „nie jest organiczna”, to znaczy w pełnym tego słowa znaczeniu, „ale to jest wojna”.”

Źródło: http://www.rmf24.pl/raporty/raport-swiatowe-dni-mlodziezy/info/news-papiez-na-pokladzie-samolotu-do-polski-na-swiecie-trwa-wojna,nId,2242910

 


 

Innymi i do tego zaskakującymi działaniami Papieża Franciszka w ramach Roku Bożego Miłosierdzia było wysłanie w Wielką Środę Popielcową w 2016 r. specjalnych kapłanów miłosierdzia. Poniżej cytuje informację prasową z portalu Deon.pl:

„Misjonarze miłosierdzia to specjalnie wybrani kapłani, którzy w imieniu papieża będą głosić Boże Miłosierdzie i świadczyć o nim w konfesjonale. Jest ich w sumie ponad tysiąc (1071), w tym 40 z Polski. Franciszek wyposażył misjonarzy miłosierdzia w specjalne uprawnienia do odpuszczania grzechów zastrzeżonych dla Stolicy Apostolskiej, takich jak: profanacja Najświętszego Sakramentu, przemoc 
fizyczna wobec biskupa, święcenia biskupie bez papieskiego upoważnienia, uzurpacja odpuszczenia grzechu przeciw szóstemu przykazaniu, którego spowiednik jest współuczestnikiem, czy bezpośrednie naruszenie tajemnicy spowiedzi.”

Źródło: http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,3938,franciszek-rozeslal-na-swiat-misjonarzy-milosierdzia.html

Powyższe wydarzenie jest bezprecedensu, nigdy w historii Kościoła, w przeciągu 2000 lat nie było takiego zdarzenia, aby Papież dzielił się ze swoimi uprawnieniami. Dodatkowo Papież Franciszek pozwolił na to aby wszyscy kapłani w Roku Bożego Miłosierdzia dawali rozgrzeszenie od grzechu aborcji.


 

W dniu 26 lipca 2016 r. Arcybiskup Dziwisz prowadzi na Błoniach w Krakowie Mszę Św., która rozpoczyna Światowe Dni Młodzieży. W pewnym momencie swojej homilii Kardynał Dziwisz mówi o iskrze, która idzie w świat. Wspomina o tej samej iskrze, co sam Święty Jan Paweł II w 2002 roku podczas aktu zawierzenia całego świata Bożemu Miłosierdziu:

„Kraków żyje tajemnicą Bożego Miłosierdzia, również dzięki pokornej Siostrze Faustynie, która uwrażliwiła Kościół i świat na ten szczególny rys Boga. Powracając do waszych krajów, domów i wspólnot, zanieście iskrę miłosierdzia, przypominając wszystkim, że „błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). Zanieście innym płomień waszej wiary i zapalajcie nim inne płomienie, aby ludzkie serca biły w rytmie Serca Chrystusa, będącego „gorejącym ogniskiem miłości”. Niech płomień miłości ogarnie nasz świat, by nie było w nim egoizmu, przemocy i niesprawiedliwości, by na naszej ziemi umacniała się cywilizacja dobra, pojednania, miłości i pokoju.”

Źródło: http://www.gazetakrakowska.pl/swiatowe-dni-mlodziezy-2016/a/msza-na-bloniach-homilia-wygloszona-przez-kardynala-stanislawa-dziwisza,10448668/

Natomiast w trakcie Mszy Świętej – Mszy Posłania na Campusie Miłosierdzia w Brzegach Papież Franciszek daje 6 zniczy z ogniem, który został błogosławiony przez Św. Jana Pawła II w 2002 roku podczas aktu zawierzenia całego świata Bożemu Miłosierdziu. Zapraszam do zapoznania się z homilią JP II z tego wydarzenia (9 minuta filmu) – https://www.youtube.com/watch?v=i8qjthv7LIQ 

Jakiś czas później w Tauron Arenie w Krakowie na spotkaniu z wolontariuszami Papież Franciszek rzuca swoje przemówienie i mówi spontanicznie następujące słowa:

„- Nie wiem, czy będę w Panamie na kolejnych ŚDM, ale zapewniam was o jednym: Piotr tam będzie. Piotr zapyta was czy rozmawialiście z dziadkami, ze starszymi ludźmi, by zachować pamięć.”

Źródło: http://www.niedziela.pl/artykul/23885/Franciszek-nie-wiem-czy-bede-w-Panamie-na

Z kolei na Łagiewnikach w Kaplicy Boże Miłosierdzia przy Siostrach Zakonnych Matki Bożej Miłosierdzia Papież Franciszek tak się wypowiedział na temat Świętej Siostry Faustyny:

„- W krótkiej, rozmowie z delegacją sióstr powiedział: „A czy Ty spotykasz Pana Jezusa? Nawet jeśli doświadczasz swojej słabości, upokorzenia grzechu i upadku, to On właśnie tam na Ciebie czeka i wyciąga do Ciebie rękę”. Traktujemy te słowa, jako skierowane przez matkę generalną do całego zgromadzenia” powiedziała s. Gracja Szymańska.
Papież przez krótką chwilę w ciszy modlił się przed ołtarzem, w którym złożone są relikwie „sekretarki Bożego Miłosierdzia”. Następnie wpisał do księgi pamiątkowej: „Miłosierdzia pragnę a nie ofiary”.”

Źródło: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/sdm-2016-papiez-franciszek-w-polsce-sobota-ojca-swietego-na-sdm/lg5ffx

Tutaj Siostra Faustyna jest nazwana „Sekretarką Bożego Miłosierdzia”, dlaczego?, ponieważ Pan Jezus przekazał jej to co się ma wydarzyć. Są to kolejne słowa Papieża, które potwierdzają autentyczność tego co napisała Siostra Faustyna o ponownym przyjściu Jezusa oraz o 3 dniach ciemności w „Dzienniczku”

 


Na  samym portalu www.stacja7.pl  znalazłem artykuł o objawieniach Matki Bożej w Niemczech podczas II wojny światowej, cytuje:

„Heede
Do najbardziej wstrząsających zapowiedzi nadchodzącej wojny doszło jednak w Heede, miejscowości na północy Niemiec. Maryja powiedziała tam czterem dziewczynkom m.in.:
„Wściekłość piekła przeistoczy się w przemoc i spowoduje ogromne zniszczenia. Ale to dlatego, że piekło widzi, jak wielu ludzi zgromadziło się wokół mnie. Nie ma nad nimi władzy, aczkolwiek zabije ciała wielu”.
Objawienia trwały od 1 listopada 1937 roku do 3 listopada 1940. Maryja objawiając się w Dniu Wszystkich Świętych nazwała siebie Królową Dusz Czyśćcowych i Królową Wszechświata. Hitlerowskie władze starały się wyciszyć rozchodzące się o objawieniach informacje. Mimo sprzeciwu i prześladowań ze strony Gestapo, do Heede pielgrzymowało coraz więcej wiernych. Dziewczynki wywieziono na badania psychiatryczne do Getyngi. Objawienia jednak nie ustały. Maryja wzywała do modlitwy i nawrócenia. Na 
pytanie dzieci o to, jaką modlitwę chciałaby, aby odmawiały, odpowiedziała: „Litanię Loretańską”;. Już po wybuchu II wojny, dzieci zauważyły, że Maryja płakała. Zapytały ją o powód. Odpowiedziała im tylko: „Dzieci, módlcie się”. Tuż przed końcem objawień przekazała każdej z dziewczynek tajemnice, które mogły przedstawić wyłącznie Ojcu Świętemu. 3 listopada 1940 objawiła się po raz ostatni.
W 1945 roku jednej z wizjonerek, Grecie Ganseforth, objawił się Jezus, który potwierdził wszystkie słowa swojej Matki. Powiedział jej m.in.
Jest moim pragnieniem, by wypowiedzi mojej Najświętszej Matki i moje były znane możliwie na całym świecie. Ludzie w większości będą się z tego cieszyć. Jednak wielu nie skorzysta z tej łaski. Tego, co mówiła w Fatimie moja Najświętsza Matka i co Ja mówiłem, wysłuchało bardzo niewielu. Jest moim życzeniem, by to, co tobie powiedziałem, poznał każdy z osobna, tak, aby ludzie mogli to rozważyć.  „Kiedyś będą musieli zdać przede Mną rachunek i rozliczyć się z otrzymanych ode Mnie łask.
W innej części objawienia zapowiadał swoje rychłe ponowne przyjście:
Przybędę szybko, bardzo szybko. To, co wkrótce nastąpi, znacznie przewyższy to, co już się wydarzyło. Matka Boża i Anioły będą w tym uczestniczyć. Muszę jeszcze pozwolić, aby na świat spadły nieszczęścia, bo tym sposobem wielu się uratuje.
Dzięki tym ponownym objawieniom, które odbywały się już po zajęciu terenu Niemiec przez Aliantów, wiadomość o wszystkich wydarzeniach z Heede stała się powszechnie znana, a miejscowość do dziś jest celem wielu pielgrzymek i miejscem kultu.”

Źródło: http://stacja7.pl/maryja/objawienia-w-heede-banneux-i-beauraing-maryja-ostrzega-przed-wojna/

Dodatkowo podczas kwietniowych rekolekcji na Jasnej Górze ks. Piotr Glas mówi uznanym również przez Stolicę Apostolską objawieniu Matki Bożej w La Salette przekazanej

„… w latach czterdziestych XIX w. młodej francuzce, Melanii – tak surowe w treści, że wielu ludzi Kościoła przez długie lata nie chciało jej uznać… Ks. Piotr cytuje także testament ks. Gobbi, w którym Maryja przepowiedziała mu swoje totalne zwycięstwo nad antychrystem.”

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=RZvGxt_7bMc 

 


 

Z wyżej wymienionych wypowiedzi Św. Papieża Jana Pawła II z 2002 roku, Papieża Benedykta XVI i jego Sekretarza, jak również samego Papieża Franciszka i arcybiskupa Dziwisza oraz oficjalnego stanowiska Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia mamy do czynienia z czymś więcej niż nam się wydaje.

Oficjalnie można uznać, że Stolica Apostolska od 21 X 1965 r. (jest to data rozpoczęcia procesu informacyjnego w sprawie beatyfikacji s. Faustyny) przygotowuje Kościół Katolicki na koniec świata. W tej właśnie kwestii w 2002 roku na Łagiewnikach w Krakowie postawił kropkę nad „I” sam już Święty Jan Paweł II dokonując aktu zawierzania całego świata Bożemu Miłosierdziu oraz wypowiadając te ważne słowa w swojej homilii:

„…Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść „iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście” (por. Dzienniczek, 1732).”

Źródło: http://www.milosierdzie.pl/index.php/pl/kult-bozego-milosierdzia/akt-zawierzenia-swiata.html

Należy tutaj zadać jeszcze inne pytanie. Otóż czemu Papież Franciszek o tym otwarcie nie mówi? Jest tego jedna przyczyna. Gdyby Papież oficjalnie powiedział, że będzie koniec świata, to ludzie na całym świecie z lęku przed Bożą sprawiedliwością nie prosili by Boga o zbawienie. A tak Papież Franciszek ukazuje Boga jako Ojca Miłosiernego, który chce udzielić swoim „dzieciom” miłosierdzia. Tym samym należy zrozumieć to, że Papież wysyłając Kapłanów Bożego Miłosierdzia w świat oraz dając
możliwość wszystkim kapłanom możliwość odpuszczania grzechu aborcji stara cały świat przygotować na to co ma nastąpić.

Ciekawe jest to również, że Państwo Islamskie również mówi o końcu świata, tak samo jak inne odłamy chrześcijaństwa. Uwagę również należy zwrócić na to, że pomimo 1000 letniego rozłamu pomiędzy Kościołem Katolickim i Prawosławnym oraz dzielącym obydwa Kościoły przepaści na Kubie spotkali się Papież Franciszek i głowa Kościoła Prawosławnego w Rosji na spotkaniu zamkniętym bez
świadków.

Mam nadzieję, że powyższa moja wypowiedź da nowe światło na to co się dzieje aktualnie w Kościele Katolickim. W tym tekście podaje same fakty oraz źródła z których określone informacje pochodzą. Każdy zaś człowiek musi sam sobie odpowiedzieć w sumieniu, czy to akceptuje, czy też nie.

Wiadomo, że dla wierzącego jest to oczywiste, choć może być to trudne do zaakceptowania. Z kolei dla ateisty może się to wydawać jako fantastyka. Ale tak naprawdę wiele przepowiedni, które oficjalnie Kościół zaakceptował spełniły się.

Pozdrawiam,

Obserwator

Tags:
Następny artykuł

You Might also Like

Leave a Reply

Related Stories