LOADING

Type to search

Share

Powołanie??? Ale to o księży i zakonników chodzi….myślisz chwilę i biegniesz dalej do swoich spraw. Ewentualnie zdobywasz się na postanowienie modlitwy za chętnych do stanu duchownego.

Tymczasem, po wysłuchaniu konferencji w tygodniu powołaniowym organizowanym w łomżyńskim WSD mogę się z Tobą podzielić wspaniałą wiadomością: Bóg powołuje każdego człowieka! Przekonywał o tym ks. Zbigniew Skuza – wykładowca łomżyńskiego WSD w konferencji „Znam Cię po imieniu i jestem Ci łaskawy”.

Dzieje się to za pomocą głosu Boga w sercu człowieka. I to niezależnie od tego jaką drogę życia wybierzesz, czy ta droga już została wybrana i właśnie nią kroczysz. Naszym zadaniem jest usłyszeć wołanie Tego, „który zna Cię po imieniu i jest Ci łaskawy”. Tak Bóg mówi mówi do każdego z nas w Księdze Wyjścia (Wj 33).

Czy wiesz, że pierwszy raz Bóg powołał Cię w momencie stworzenia?

Powołał Cię wtedy do istnienia. W tym momencie otrzymałeś od Niego największy dar – dar życia. Od tego momentu możesz je nie tylko posiadać, ale również dzielić się nim z innymi. Piękne prawda?

Dar ten okazuje się być zadaniem i wyzwaniem, czymś, czego nie można zmarnować.

Tę ważną prawdę podkreślił w swojej konferencji ks. Skuza. Nawiązał w niej do tytułu filmu „Życia nie można zmarnować” o polskich misjonarzach Michale Tomaszku i Zbigniewie Strzałkowskim, którzy zostali  zamordowanych na misjach w Peru. Ks. Skuza zaznaczył też, że autorem powołania jest zawsze Bóg. On nie widzi w ludziach masy, ale pojedynczego człowieka, Ciebie i mnie. Swoje wołanie kieruje zawsze w jakimś celu i robi to nieustannie, w każdym czasie i okolicznościach. Budujące okazało się stwierdzenie, że Bóg, który powołuje do jakiegoś zadania, a nawet życiowej misji daje siłę i mądrość, aby na Jego głos odpowiedzieć. Potrzeba tylko jednego albo aż jednego – zaufania. Tak jak Maryja ze swoim „fiat”, „amen”, „niech mi się stanie”.

No, ale co ma się stać???

Obecna na wydarzeniach tygodnia powołaniowego s. Anna Maria Pudełko – apostolinka, udzieliła konkretnych wskazówek, co do podejmowania dobrych decyzji. Przybyła do łomżyńskiego seminarium wraz z innymi siostrami z Instytutu Królowej Apostołów dla Powołań. W konferencji podpowiadała,  „Jak podejmować dobre decyzje” aby stało się to, co ma się stać, czyli to, co Bóg zamierzył wobec Ciebie przed wiekami, mówiąc „Zanim utkałem Cię w łonie matki znałem Cie”(Jr 1,5).

Ojej! – możesz pomyśleć – czyli z góry określone jest, jak ma wyglądać moje życie?

Na całe szczęście, nie :) Bóg w swojej mądrości dał nam wolność, możliwość wyboru, a to wszystko przy udziale wolnej woli. Jednak, żeby Twój wybór był dobry, warto skorzystać ze sprawdzonych metod. Te dosyć obszernie, lepiej niż niejeden coach przedstawiła siostra A.M. Pudełko w swojej konferencji.

Siostra posłużyła się przesłaniem bł. Jakuba Alberione, założyciela Rodziny Św. Pawła. Ks. Jakub Alberione, który zwykł mawiać do młodego człowieka, że życie jest darem Boga i pytał rozmówcę: „Jak chcesz je przeżyć? Jeżeli dobrze, otrzymasz drugie życie: wieczne szczęście.” Aby skutecznie osiągnąć cel, sugerował cztery niezawodne jego zdaniem kroki. Proponował, aby najpierw pomyśleć, następnie pomodlić się, po czym poradzić się kogoś z otoczenia i wybrać dobrze. Bo jak zaznaczała s. Pudełko, dobra decyzja, to postanowienie, które jest wynikiem dokonania wyboru.

Zdaniem siostry, aby żaden wybór nie był impulsem, zwycięstwem najlepszej opcji, ale był dokonywany po długim i cierpliwym namyśle. Również nie w oparciu o emocje, chociaż je też angażuje podobnie, jak umysł. Siostra podkreślała, że podejmowanie dobrych decyzji przez człowieka wierzącego odbywa się w wolności, prowadzi do odpowiedzialności, a owocem tak dokonanego wyboru zawsze jest miłość.

W tegorocznym tygodniu modlitw o powołania łomżyńskie WSD skierowało zaproszenie nie tylko do przyszłych kleryków, ale do każdej osoby, która chciała zasięgnąć cennych porad i wskazówek na drogach duchowego rozwoju. Na tę okazję zostały przygotowane konferencje, wystawa powołaniowa, pokaz teatralny oraz wieczór uwielbienia. Wydarzenie zgromadziło wielu zainteresowanych m.in. ze szkół, wspólnot parafialnych oraz chrześcijańskich inicjatyw społecznych, jak grupa Katolickich Kobiet z Łomży i okolic.

Tags:

Leave a Reply