LOADING

Type to search

Przygotowanie do małżeństwa

zafor hasan 23 lutego 2019
Share

Wielu ludzi postanawia się pobrać, pragną iść z sobą przez życie. Jak powszechnie wiadomo wyróżniamy ślub kościelny oraz cywilny. Niegdyś trzeba było najpierw zawrzeć ślub cywilny a dopiero potem kościelny. Sytuacja ta uległa zmianie w 1998 roku, ponieważ ustanowiono ślub konkordatowy. Jest to międzynarodowa umowa podpisana między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską. Obecnie małżonkowie, zawierając ślub, podlegają równocześnie wewnętrznemu prawu Kościoła oraz cywilnemu. Artykuł ten ma na celu przedstawienie, jak wygląda przygotowanie dalsze, bliższe i bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa.

W przygotowaniu do małżeństwa wyróżnia się trzy etapy:

– przygotowanie dalsze,

– przygotowanie bliższe,

– przygotowanie bezpośrednie

Przygotowanie dalsze polega na zdobywaniu odpowiedniej wiedzy i osiąganiu stosownych cnót związanych z życiem rodzinnym. Proces ten należy rozpoczynać już w dzieciństwie, a kontynuować na wszystkich etapach szkolnych i katechetycznych.Chodzi w nim głównie o:

– budowanie własnego charakteru,

– szacunek dla każdej zdrowej wartości ludzkiej,

– umiejętność współżycia z innymi,

-zrozumienie i rozpoznanie swojego powołania,

-szacunek dla czystości,

– odpowiednią postawę wobec własnej rodziny i instytucji małżeństwa.

Przygotowanie bliższe.Dotyczy młodzieży ponadgimnazjalnej i ma być dla niej rodzajem katechumenatu przed zawarciem małżeństwa. Jego zadaniem jest:

-pogłębić naukę o małżeństwie i rodzinie,

-uwrażliwić na fałszywe teorie w tych dziedzinach,

-przysposobić do międzyosobowego życia w małżeństwie i rodzinie,

-pogłębić życie wspólnotowo-liturgiczne.

Przygotowanie bezpośrednie obejmuje:

-spotkanie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej, przynajmniej na trzy miesiące przed planowanym ślubem,

-ustalenie terminu katechez przedślubnych, spotkań w poradni rodzinnej, udziału w dniu skupienia i rozmowę sprawdzającą wiedzę religijną narzeczonych.

Ponadto przed ślubem narzeczeni muszą przystąpić do spowiedzi.

2 Komentarzy

  1. Pingback: gay dating free

Leave a Reply