LOADING

Type to search

Share

Nasza zachęta może pomóc komuś, kto przeżywa kryzys lub przechodzi jakieś doświadczenie.

images

List do Hebrajczyków 10, 24-25 PN

 

„ Pobudzajmy się do okazywania miłości i do dobrych czynów.  Nie opuszczajmy naszych spotkań, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale dodawajmy sobie otuchy – zwłaszcza, gdy widzimy zbliżający się dzień powrotu Pana.”

I List Pawła do Tesaloniczan 5, 11

„ Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie”

Jesteśmy powołani do wzajemnego zachęcania się.

Nasza zachęta może pomóc komuś, kto przeżywa kryzys lub przechodzi jakieś doświadczenie. Nasza zachęta może zmobilizować brata lub siostrę do zrobienia jakiejś rzeczy jeszcze lepiej. A co najważniejsze moja i Twoja zachęta może zbliżyć drugiego człowieka do Pana Jezusa.

Warto zwrócić uwagę również, że greckie słowo zachęta – PARAKLETOS – oznacza tego, który jest zdolny do udzielenia zachęty, do pokrzepienia, do dodania odwagi, pomocy.

Parakletos – Duch Święty

Ludzie zazwyczaj utożsamiają dzieła Ducha Świętego ze znakami i cudami.

Ale kiedy zachęcamy się wzajemnie, pokazujemy, że Duch Święty naprawdę mieszka wśród nas. Zachęta, jaką okazujemy sobie nawzajem jest moim zdaniem, najlepszym wskaźnikiem, że Duch działa w nas i przez nas w Kościele

„Zachęta jest rodzajem ekspresji, która pomaga być lepszym chrześcijaninem, nawet, jeśli życie jest szorstkie”

Zachęcajmy się wzajemnie do okazywania miłości i dobrych uczynków, zwłaszcza jak pisze autor Listu do Hebrajczyków „gdy widzimy zbliżający się dzień powrotu Pana.”

Tags:
Następny artykuł

You Might also Like

Leave a Reply