LOADING

Type to search

Matka Kościoła naszą Matką

zafor hasan 18 maja 2016
Share

„trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” Dz 1, 14

Najświętsza Dziewica nierozerwalnie łączy się z dziejami zbawienia całego rodzaju ludzkiego i każdego z nas. Pomimo jej doniosłego znaczenia w gronie uczniów, a zarazem wyznawców Jej Syna, nie wydaje się być bohaterką pierwszoplanową. Jak niegdyś zawsze stanowiła tło dla nauczającego Jezusa, którego wysuwała na pierwszy plan mówiąc: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie!”, tak po Zesłaniu Ducha Świętego, wspiera misje i poczynania Apostołów. Przez swoją pokorę, miłość, niezachwianą wiarę a nade wszystko cichą i wierną obecność w pierwotnym Kościele, otacza modlitwą uczniów Chrystusa i dzieło głoszenia Dobrej Nowiny, do którego zostali oni wezwani. Możemy przypuszczać, że to właśnie ona była sercem pierwotnej wspólnoty, do której z wypraw misyjnych powracali Apostołowie, by wspólnie wielbić Boga i dziękować mu za żniwo serc, które stało się ich udziałem. Pobyt w Domu Jerozolimskim był dla nich okazją, by zaczerpnąć sił i umocnić się nadzieją przy Sercu Matki Zbawiciela, która jako „pełna łaski” była źródłem przez które Bóg hojnie darzył błogosławieństwem swoje dzieci.

Untitled-4

Maryja na obrazie Rubensa

Podobnie, jak u początków tajemnicy Wcielenia Bóg namaścił Maryję Duchem Świętym i obfitością darów, składając w jej ręce dzieje historii zbawienia, tak u początków rodzącego się Kościoła powierzył jej uczniów Swego Syna. Choć obecność Dziewicy w wieczerniku nie była konieczna, bowiem ogień miłości Parakleta zstąpił na nią już w chwili Zwiastowania, to jednak towarzyszy ona Kościołowi w dojściu do pełni zapału ewangelizacyjnego.

Nie przestaje być Matką. Wpierw „Matką Swego Pana”, bowiem jako stworzenie, przyszło jej wydać na świat Stwórcę. Na mocy Testamentu z Krzyża jest także matką wszystkich wierzących. Jest dla nas niedoścignionym wzorem, pośredniczką i przewodniczką w drodze do Jezusa. Poprzez postawę jej pokory i zawierzenia, Bóg pragnie pokazać nam, jak żyć, by pozostać wiernymi Jego słowu.

Warto dodać, że inicjatorami nadania Najświętszej Maryi Pannie nowego tytułu byli Polacy, wśród nich wielki Apostoł i Czciciel Matki Najświętszej Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia i osoby z nim związane m. in. Maria Okońska z Instytutu Prymasowskiego. Spełnieniem marzeń okazał się dla nich dzień 21 listopada 1964, kiedy to Ojciec Święty Paweł VI ogłosił Ojcom Soborowym nowy tytuł przysługujący Matce Bożej. Warto głębiej pochylić się nad tajemnicą Święta Zesłania, by czerpać z niej siły do świadectwa wiary wobec tych, których Pan stawia na naszej drodze. Niech i nam nie brakuje odwagi w głoszeniu Wielkich Dzieł Bożych i wierności Ewangelii.

Owocnego świętowania życzę ;)

warto zerknąć:
http://wydawnictwo.wit-czestochowa.pl/Editor/assets/tom%203/183-198.pdf
http://www.niedziela.pl/artykul/72639/nd/Maryja-Matka-Kosciola

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Leave a Reply