LOADING

Type to search

Maryjo Jam Twe Dziecię!

zafor hasan 10 maja 2016
Share

Maj – dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku – to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej.

 W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach, przy kapliczkach i figurach przydrożnych na nabożeństwach majowych, nazywanych “majówkami”. Często podczas tego nabożeństwa odmawiana jest litania loretańska oraz inne ( różne w zależności od regionu) modlitwy.

Początki

Pierwsze nabożeństwa sławiące Maryję odbywały się już V wieku na Wschodzie, jednakże w Kościele Zachodnim te praktyki odbywały się raczej sporadycznie. Dopiero w średniowieczu powstał pomysł aby miesiąc maj był poświęcony Maryi. Prekursorem tego był hiszpański król Alfons V, który zachęcał poddanych do wieczornych modlitw przy figurach Matki. Król w swoich wierszach sławi Maryję, a w jednym z nich pod ciekawym tytułem: “Niech przyjdzie dobry maj”, opiewa on błogosławieństwo tego miesiąca.

Majowe praktyki 

chapel-339855_1280Dominikanin bł. Henryk Suzo składał kwiaty pod figurą Maryi, za co był nagrodzony wizją chwały, jaką odbierała od  Aniołów. W żywocie św. Filipa Nereusza czytamy, że gromadził on dzieci przy figurach i obrazach Matki Bożej, śpiewał z nimi pieśni, zbierał kwiaty i zachęcał do składania ku Jej czci oprócz kwiatów – także duchowych ofiar i wyrzeczeń. Jednakże za autora właściwych nabożeństw majowych historycznie uważa się jezuitę, o. Ansolani (1713). On to w kaplicy królewskiej w Neapolu codziennie w maju urządzał koncert pieśni ku czci Bożej Matki, który kończył się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

Na cały świat

Za największego apostoła nabożeństw majowych uważa się jezuitę, o. Muzzarelli. W roku 1787 wydał on broszurkę, w której propagował nabożeństwo majowe. Rozesłał ją do biskupów Włoskich, a sam w Rzymie zaprowadził to nabożeństwo w słynnym kościele Al Gesu. Pius VII nabożeństwo majowe obdarzył odpustami. Dalsze odpusty do nabożeństwa majowego – na które składa się Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny, nauka kapłana oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem – przypisał w 1859 roku papież bł. Pius IX. W Polsce pierwsze nabożeństwo majowe wprowadzili jezuici w Tarnopolu (1838), misjonarze w Warszawie w kościele Św. Krzyża w roku (1852), ksiądz Golian w Krakowie (w 1856) i we Włocławku biskup Marszewski (1859). Ks. Wincenty Buczyński (jezuita) wydał we Lwowie pierwszą książeczkę o nabożeństwach majowych. W połowie XIX wieku nabożeństwo majowe przyjęło się we prawie wszystkich krajach.

TEKST UKAZAŁ SIĘ WCZEŚNIEJ na www.wzrastanie.elk.pl

Tags:

You Might also Like

2 Komentarzy

Leave a Reply