LOADING

Type to search

Tags:

Królowa Wisła

zafor hasan 16 stycznia 2019
Share

Rok 2017 był Rokiem Rzeki Wisły. Z każdym dniem rozrastał się program obchodów tej idei. Organizacje działające na rzecz królowej polskich rzek aktywnie włączyły się w obchody. Zrobiła to także stolica, która od kilku lat ponownie zwrócona jest ku Wiśle.

W homilii z 11.06.1987 roku w Gdyni skierowanej do ludzi morza Jan Paweł II mówił: „…Wisła– rzeka wszystkich ziem polskich, rzeka naszych dziejów. Od stuleci- zanim jeszcze imię Polski pojawiło się w annałach historii-ona już toczyła swoje wody od Karpat, od śląskich Beskidów, gdzie ma swe źródła aż dotąd. Rzeka, milczący świadek życia pokoleń, ich rodzenia się i umierania. Ich twórczych wysiłków związanych z gruntowaniem wszystkiego, co Polskę stanowi. Ich zmagań, czasem zmagań na śmierć i życie, ażeby utrzymać i zabezpieczyć to, co ojczyste, co jest wspólnym dorobkiem i wspólnym dziedzictwem. Wisła …”

550. rocznica pierwszego wolnego flisu na Wiśle, będącego zwieńczeniem Pokoju Toruńskiego z 1467 roku, stała się ideą dla uchwalenia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły. Inicjatywa stworzenia Społecznego Komitetu Obchodów Roku Rzeki Wisły połączyła środowiska nadwiślańskie oraz miłośników królowej polskich rzek. Wspólne działanie zaowocowało uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, który doceniając znaczenie Wisły w życiu naszego Narodu i Państwa, ogłosił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły.

Idea Roku Rzeki Wisły wywodzi się ze środowisk związanych z tradycyjnym żeglowaniem po Wiśle, uwzględniającym historyczne, naturalne, kulturowe i turystyczne walory tej rzeki.

Na obchody projektu złożyły się liczne wydarzenia organizowane we wszystkich województwach położonych nad Wisłą. Odbyło się wiele działań z zakresu kultury, sportu, ekologii, sztuki i nauki. Nie zabrakło wśród nich nadwiślańskich muzeów, będących często jedynymi depozytariuszami ważnych elementów przeszłości Wisły – zapomnianej drogi i drogowskazu, przeszkody i osłony militarnej, żywicielki i niszczycielki, inspiracji artystów i symbolu polskości.

W tym celu powstał projekt utworzenia sieci pod nazwą Muzea Szlaku Wisły, w ramach której organizowane i koordynowane były „wiślane” przedsięwzięcia.

Rok rzeki Wisły zjednoczył jej sympatyków i pokazał, że warto o nią zadbać. Warto inwestować w jej potencjał i odkrywać, nieodkryte dotąd jej piękno i bogactwo.

Tags:
Poprzedni artykuł

7 Komentarzy

  1. Pingback: tamoxifen
  2. Pingback: buy zanaflex
  3. Pingback: nolvadex to buy
  4. Pingback: aralen 100
  5. Pingback: pill for covid
  6. Pingback: easy keto diet

Leave a Reply