LOADING

Type to search

JEZUS NIE ODWRACA SIĘ OD WROGÓW

zafor hasan 1 października 2019
Share

Jezus nie karze natychmiast–daje szansę!

Ewangelia wg św. Łukasza 9,51-56. „Lecz Jezus odwróciwszy się zabronił im”. Gdy znajdujemy się blisko Boga i poznajemy smak Jego miłości,bo jesteśmy godni do jej skosztowania–mamy w zwyczaju zapominać o wszystkim z powodu tej słodyczy. Raz bowiem zakosztowawszy tej miłości–sprawy tego świata nie wydają nam się godne uwagi. Nasze dusze zbliżają się radośnie do kochania ludzi bez żadnej różnicy–widzimy w nich piękno,na podobieństwo Jezusa. Nie przejmujemy się ich słabościami, one nas nie trwożą–podobnie jak błogosławieni apostołowie, którzy pośród zła–jakie musieli znosić od swoich katów–nie potrafili ich nienawidzić i niestrudzenie kochali ich. W końcu–kiedy ginęli–przebaczając im,zapraszali do nieba… Jednakże byli to ci sami, którzy niewiele wcześniej błagali Chrystusa, by zesłał ogień z nieba na Samarytan, którzy tylko odmówili im gościny w miasteczku. Ale jak tylko otrzymali dar kosztowania miłości Boga, stali się doskonali, także w miłości do złych. Tak samo my–dziękując Bogu za nawrócenie i ciesząc się z wszelkich Jego darów–powinniśmy przyprowadzać do Jezusa wszystkich,a zwłaszcza tych–którzy są daleko od Niego!

Leave a Reply