LOADING

Type to search

JEZUS NAJDROŻSZYM SYNEM

zafor hasan 13 października 2019
Share

Skromność Pana Jezusa

„Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”. Lecz On rzekł: „Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego” (Łk 11, 27-28). Jezus podkreśla,że–chociaż szanuje Swoją Matkę–nie przedkłada życia rodzinnego nad naukę o Jego Ojcu w niebie.Już od najmłodszych lat dbał o sprawy Boże i nie przywiązywał się zbytnio do ziemskiej rodziny–co oczywiście nie oznacza,iż nie kochał Maryi i Józefa(Łk 2, 41-52). Maryja jest najpiękniejszą kobietą na świecie,zwłaszcza przez Jej posłuszeństwo wiary. Maryja jest błogosławioną bardziej przez zachowywanie słowa Bożego niż przez fakt bycia Matką Wcielonego Syna Bożego. Kobieta z tłumu,która uwielbiła Jezusa dała świadectwo swojej wiary–ale Pan Jezus pokazuje,że wszyscy zachowujący słowo Boże zasługują na błogosławieństwo i wyróżnienie. W innym miejscu mówi„Spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką»” (Mk 3, 34). Przed Bogiem więzi duchowe są ważniejsze od więzów ciała. Nawet jeśli w moim drzewie genealogicznym są święci, kapłani czy osoby zakonne–to nie daje mi to z automatu, boczną drogą, biletu wstępu do nieba. Nie polityka kontaktów na górze, ale osobista otwartość na Boga i współpraca z Jego łaską warunkuje moje zbawienie. Dlatego powinniśmy dokonywać właściwych wyborów w swoim życiu i na pierwszym miejscu stawiać sprawy Boże,a zabieganie o”dobra”tego świata,sławę i zaszczyty–zwł jeśli nie służą one bliźniemu–starać się odsuwać na dalszy plan.Służenie Panu Bogu i wszystkim braciom i siostrom–bliskim i dalekim–to powołanie każdego chrześcijanina,bez względu na przynależność rodzinną,tytuł,zawód,czy politykę…

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Leave a Reply