LOADING

Type to search

Tags:

Jak się zachować w kwestii uchodźców?

zafor hasan 16 września 2015
Share

Pomagać, przyjmować, co robić?

W ostatnich dniach dużo jest wypowiedzi  zwolenników imagesi przeciwników  dotyczących kwestii uchodźców. Zastanawiałem się  nad moim stanowiskiem w tej kwestii, pomagać, przyjmować, co robić?

Apostoł Paweł w liście do Galacjan 6, 9-10, zachęca do nie ustawania w czynieniu dobra, jeżeli będziemy wytrwali w czynieniu dobra, to we właściwym czasie odbierzemy nagrodę.
Sam Pan Jezus w Ew. Mt 25,23 powiedział:„Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie”. 

Co robić?  Na to pytanie jest  odpowiedź  w wersecie 10 który mówi, że  gdy tylko mamy okazję bądźmy dobrzy dla innych ludzi, a szczególnie dla innych wierzących . Bo oni są naszą rodziną.
W pierwszej kolejności powinniśmy pomóc naszym braciom i siostrom w Chrystusie, to oni cierpią za wiarę, to dla nich powinniśmy znaleźć miejsce w naszym kraju, to ich otoczmy szczególną pomocą i modlitwą.

Na stronie Kościoła Zielonoświątkowego (www.kz.pl), pojawiło się Oświadczenie Zwierzchników Kościołów Ewangelicznych w Polsce w kwestii stosunku do emigrantów. Zachęcam do zapoznania się z nim . Wczoraj również na swoim blogu wypowiedział się Prezbiter Naczelny Kościoła Zielonoświątkowego o 6 powodach dla których uchodźcy są mile widziani Blog Biskupa.

Wołajmy  do Pana o mądrość w tej sprawie!

Tags:
Następny artykuł

You Might also Like

Leave a Reply