LOADING

Type to search

Święci Filozofowie spotkali się we Wrocławiu

Paulina 17 listopada 2014
Share

Bliskość Boga i zrozumienie Objawienia. O to chodziło dwóm wielkim świętym, Tomaszowi z Akwinu i Bonawenturze. Także wielkim filozofom.

Bo o to też chodzi w filozofii.

Na św. Tomasza i św. Bonawenturę jako na filozofów spojrzeliśmy w 740-lecie ich śmierci podczas specjalnej konferencji. Odbyła się we Wrocławiu w Instytucie Filozofii Chrześcijańskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego.

Najpierw jednak spojrzeliśmy na nich jako na świętych. Podczas uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego. To właśnie biskup przypomniał w homilii o tym, że świętość to życie w bliskości z Bogiem.

Tak żyli, w bliskości z Bogiem, giganci nie tylko intelektu, ale przede wszystkim ducha, jak powiedział. Oczywiście dzięki Łasce Bożej, która jest jak łódź dla tonącego. Jednak aby na nią wejść, trzeba przyjąć zaproszenie wyciągniętej pomocnie ręki.

IMG_9626

Fot. Z. Biegaj

Równie uroczyście otworzył konferencję ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, Rektor PWT. Odświętną atmosferę wprowadziły także uśmiechy naukowców z różnych stron Polski i ich radość ze spotkania ze sobą oraz dostojne wnętrze auli PWT.

Wykład inauguracyjny wygłosiła w niej prof. dr hab. Agnieszka Kijewska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zmierzyła się ona z pytaniem, czym jest to, co poznajemy jako pierwsze. Pomogli jej nie tylko bohaterowie konferencji, ale także Duns Szkot i Mikołaj z Kuzy.

Wcześniej usłyszeliśmy to, co o filozofii św. Tomasza i św. Bonawentury sądził papież Benedykt XVI. Stwierdził on, że w myśli Akwinaty najważniejszą kwestią jest kwestia poznania. Z kolei filozofię św. Bonawentury charakteryzuje pojęcie miłości. Nie bez powodu zatem, najwięcej mogliśmy dowiedzieć się o tym, jak człowiek poznaje, co poznaje i w jakim celu, według św. Tomasza.

Uczestnicy Sekcji II zastanowili się również nad tym, czy średniowieczni filozofowie z Akwinu i Bagnoregio mają jeszcze dzisiaj coś do powiedzenia. Dyskusja była nawiązaniem do tytułu konferencji „Św. Tomasz i Św. Bonawentura. Dziedzictwo – aktualność – inspiracje”. To natomiast co mieli do powiedzenia referenci, będzie można przeczytać wkrótce w publikacji pokonferencyjnej.

Dodaj komentarz