LOADING

Type to search

Studenci wybierają niszowość

Karolina 13 kwietnia 2013
Share

Zasadnym zdaje się być przytoczenie pewnej przeciwności schematu wynikającego z funkcjonowania współczesnego świata, hołdującego wartości indywidualizmu i całkowitego zeświecczenia społeczeństwa. „Ideologia świeckości” może stawać się nowym zamkniętym widzeniem świata, które będzie funkcjonować analogicznie do religii. Świeckość jako taka może być zagrożeniem dla wolności i otwartości na różne opcje, które oferuje owy świat, można jej zarzucić podobnie jak religii stronnicze podejście. Postępująca sekularyzacja może prowadzić do odejścia od kontroli religii sprawowanej nad społeczeństwem i kulturą, jednocześnie podkreślając, że podlega takiemu samemu prawdopodobieństwu stania się pułapką konsumeryzmu i wszechobecnego materializmu. Współcześni studenci mają szeroki wachlarz wyborów dotyczących spędzania wolnego czasu, rozwijania własnych zainteresowań i szukania kręgów przyjacielskich na zróżnicowanych płaszczyznach. Mimo wszystko istnieją tacy, którzy wybierają niszowość DA. Selektywność ta pozwala na wyrażenie siebie, a może przejawia się w pewnego rodzaju buncie przeciw postępującej sekularyzacji i wszechobecnej konsumpcji. DA są miejscem spierania się o wiarę, odpowiadania na pytania nurtujące wielu, a jednocześnie zapewniają poczucie odstępstwa od panującego mainstream’u. Takie miejsca jak Duszpasterstwa potwierdzają potrzebę tworzenia nowych „plemion wspólnotowych” , w których ludzie będą czuli się jak u siebie, poprzez możliwość dzielenia się swoimi wartościami i szukania emocjonalnych więzi międzyludzkich. Ten indywidualizm współczesny, hołdujący hedonizm widocznie nie oddziałuje na wszystkie jednostki, szczególnie młode, które są bardziej narażone na przyjmowanie wzorców ponowoczesnych. Szukanie wyższych wartości, które są sprzeczne z panującym konsumpcjonizmem przez pewien rodzaj jednostek, szczególnie tych, których socjalizacja została naznaczona wartościami religijno – altruistycznymi, jest uznawany. Niejako zmusza je do szukania nowości i opierania się głównym nurtom współczesnego świata. Czy czynne uczestnictwo w spotkaniach Duszpasterstwa Akademickiego może być przejawem współczesnej wyjątkowości?

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dodaj komentarz