LOADING

Type to search

«Sen Józefa»

Andrzej Górny 18 grudnia 2020
Share

Ewangelia z dn.18.12.2020.

Mt 1, 18–24.

NAJWIĘKSZE  IMIĘ

Imię „Jezus” jest boskim imieniem, które Pan dał poznać Maryi za pośrednictwem archanioła Gabriela: «Nadasz Mu imię Jezus»(Łk 1, 31). Dlatego mówi się o nim: «ponad wszelkie imię» i «nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni» [Flp 2, 9; Dz 4, 12]. To wielkie imię jest porównane przez Ducha Świętego do olejku: «olejek rozlany – imię twe»(Pnp 1, 3). Dlaczego?

Ponieważ–jak tłumaczy święty Bernard–jak olejek jest jednocześnie światłem, pokarmem i lekarstwem—tak imię Jezusa jest światłem dla naszego ducha, pokarmem dla naszego serca i lekarstwem dla naszej duszy. Światło dla naszego ducha: blask tego imienia pozwala przejść od świata mroków i ciemności(bałwochwalstwa) do światłości wiary. Urodziliśmy się w świecie, którego mieszkańcy–przed przyjściem Zbawiciela–byli poganami. Bylibyśmy jak oni, gdyby On nie przyszedł nas oświecić. Powinniśmy dziękować Jezusowi Chrystusowi za dar wiary—to wielka łaska! Pokarm dla naszego serca…takie jest jeszcze imię Jezusa. Przypomina nam bowiem całe bolesne dzieło(mękę i śmierć) oraz pozostanie z nami w Eucharystii—dokonane przez Jezusa dla naszego zbawienia. W ten sposób Chrystus dodaje nam sił, pociesza nas w naszych kłopotach, daje nam odwagę do chodzenia drogami zbawienia, ożywia naszą nadzieję i rozpala miłość do Boga. I wreszcie lekarstwo dla naszej duszy: imię Jezusa umacnia ją przeciw pokusom i atakom naszych wrogów. Czy słyszą oni wezwanie tego świętego imienia? Jak najbardziej! Moce piekielne drżą i uciekają; takie jest słowo apostoła Pawła: «aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano…»(Flp 2, 10).

Kto wezwie imienia Jezusa—nie upadnie, choćby był kuszony…Jak długo je wzywa, tak długo wytrwa i zostanie zbawiony(por. Ps 18, 4). Jest też fragment pieśni eucharystycznej(„W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie”), który mówi o wytrwaniu przy Chrystusie—wbrew wszelkim przeciwnościom: «KTO KRZYŻ ODGADNIE—TEN NIE UPADNIE», który mówi nam, że tajemnica męki i śmierci naszego Pana jest dla nas zbawieniem i drogowskazem do życia wiecznego🈂️

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Leave a Reply