LOADING

Type to search

Potęga ufności III

Andrzej Górny 28 grudnia 2020
Share

Ewangelia z dn.28.12.2020.

Mt 2, 13–18.

STRACHLIWA MOC HERODA

«Wieść to straszna, wieść to smutna–Herod spisek knuje»…Jakże wielki jest gniew tych, którzy próbują zrealizować swoje ziemskie plany, a ktoś(z woli Bożej) to im pokrzyżuje. Już samo słowo «pokrzyżuje» zawiera ukrytą moc.

Nasze ziemskie dążenia, a nawet tzw “kariera” nie są czymś złym—o ile są zgodne z planem Bożym…Opatrzność dała człowiekowi „wolną rękę” w czynieniu sobie świata poddanym. Jednak dotyczy to dóbr naturalnych(roślin, zwierząt, energii itp). Nie ma tu zastosowania zniewalanie ludzi i narzucanie im własnej(złej) woli. A jednak Herod przeprowadził «selekcję naturalną», czyli “wyeliminował” niewygodnych “przeciwników”…

Człowiek zapatrzony w siebie–nie ufający Bogu, ale i ludziom–popada w eufemizm własnego egoizmu i narcyzmu. Taki był Herod. Bał się, że jego wizerunek jako króla ucierpi, a jego autorytet zostanie nadszarpnięty…Czuł, że przepowiedziany Mesjasz obnaży jego słabość i hipokryzję jego rządów. Nie wahał się wysłać „siepaczy” i przyprawić o śmierć Bogu ducha winne dzieci…

Żyjemy w podobnej rzeczywistości. Tak zwani «posłuszni» mogą oczekiwać “nagrody”(przywilejów), natomiast «oponentów» czeka kara, czyli izolacja(likwidacja)…Metoda «kija i marchewki» stała się bardzo modna. Manipulacja sięga już nie tylko naszej pracy, wolnego czasu, czy rozrywek—ale nawet uczestniczenia w życiu Kościoła…Msze święte, nabożeństwa, procesje i inne zgromadzenia religijne powoli przechodzą w “szarą strefę”. Odciąganie wiernych od Eucharystii oraz innych Sakramentów i ograniczanie udziału we wspólnotach przykościelnych «zabija» nie tylko ducha w narodzie, ale i czasem duszę wiernego…

Takie są “koszty” trwania przy Chrystusie. Bo: «Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie». Jednak nie jesteśmy sami…«A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje». Dlatego: «Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie!»[1 P 5, 8–11].

Piszę to wszystko–bracia i siostry–nie żeby was straszyć, bo to jest narzędzie szatana…Chodzi mi o odwrotny skutek: pokrzepienie was i zachęcenie do trwania na modlitwie z nadzieją, że Pan Bóg ocali nasze dusze–bo o to, że nas nie opuści–możemy być spokojni🈂️

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Leave a Reply