LOADING

Type to search

Potęga Słowa

Andrzej Górny 10 października 2020
Share

Ewangelia z dn.10.10.2020.

Łk 11, 27–28.

SŁOWO BOŻE WIECZNIE ŻYWE

Jeśli Mnie kto miłuje–będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego(J 14, 23). W innym miejscu mówi Pismo: Ten–który się boi Pana–będzie czynił, co dobre(Syr 15, 1). Te dwa fragmenty Pisma Świętego są kwintesencją dzisiejszych Słów Jezusa…Jednak to zdanie z Nowego Testamentu jest nam bardziej “przyjazne”.

Zachowywanie nauki Chrystusa w dzisiejszych–pełnych pół-a nawet ćwierć-prawd–czasach i współczesnym świecie jest bardzo trudne…Dlaczego? Ponieważ Pismo Święte–a zwł Ewangelia Jezusa–jest często odrzucane przez człowieka jako przeszkoda w osiąganiu szczęścia doczesnego. Człowiek daje się zwieść podszeptom szatana o władzy nad światem i ludźmi oraz o wszechogarniającej konsumpcji dóbr—jemu tylko przynależnych…Istnieje pokusa zniewolenia całych narodów za pomocą instrumentów diabła: fałszywych proroków, obietnic dobrobytu i bezpieczeństwa przy jednoczesnym stosowaniu przemocy fizycznej i psychicznej wobec przeciwników i oponentów. Ale nawet jeśli nas “pozamykają”—pamiętajmy o jednym. Jeśli będziemy zachowywali naukę Jezusa w swoim sercu, to owszem–przyjdą po nas–ale…Syn z Ojcem! Dlatego nie panikujmy i kierujmy się obietnicami Bożymi oraz karmmy się Słowem(J 6, 35) i Ciałem Bożym póki czas…

Jak przechować Słowo Boże w sercu? Czy wystarczy nauczyć się go na pamięć? Apostoł Paweł mówi o tych, którzy je tak zachowują: „wiedza wbija w pychę” (1Kor 8, 1), a upływający czas szybko wymazuje to, co powierzyliśmy pamięci. Przechowajmy więc to wszystko wewnątrz, jak przechowuje się pokarm…Bo Słowo Boże jest „chlebem życia”, prawdziwym pokarmem duszy…W ten sposób zachowujemy przekaz Boga, albowiem „błogosławieni ci, którzy zachowują Moją naukę”–mówi Jezus.

Słowo Boże przenika do głębi naszej duszy–jeśli się na Nie otworzymy. Ono spełni nasze pragnienia i oczekiwania. Pożywajmy z Jego bogactwa–nasza dusza będzie się nim rozkoszować. Nie zapominajmy też o Chlebie Żywym, czyli Eucharystii–by nie stwardniały nasze serca.

Jeśli w ten sposób zachowujemy w sobie naukę Jezusa, to bez wątpienia ona też nas zachowa od wszelkich przeciwności, a właściwie od skutków cierpień w postaci słabości duszy. Słowo Boże jest uniwersalne i ponadczasowe—bez względu na okoliczności. Głośmy Je całemu światu, bo jest Ono pożytecznym “wirusem”, który…leczy nasze skołatane serca!

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Leave a Reply