LOADING

Type to search

„Obłok nadziei”

Andrzej Górny 26 listopada 2020
Share

Ewangelia z dn.26.11.2020.

Łk 21, 20–28.

«KONIEC CZASÓW»

Coraz bardziej “przygnębiające” słowa Jezusa…W obrazowy sposób przedstawia On wizję «końca świata». To prawda, że nadszedł trudny czas(zwł dla chrześcijan). Może być tak, że trzeba będzie porzucić dotychczasowe(wygodne) życie i uchodzić, zostawiając wszystko i wszystkich…

Jednak Jezusowi bardziej chodziło o to, żeby nie uciekać przed swymi prześladowcami—tylko przed grzechem i zepsuciem, a do serca czystego szatan nie ma przystępu…Owszem–ciało może ucierpieć–ale nie dusza, jeśli się zwróci ku Bogu+ Ci–którzy zawierzyli Jezusowi i Jego Słowu–muszą podążać za nim i nie zbaczać z tej drogi, bo nie ma odwrotu…Chrystus mówi tutaj o tym, że nawet jeśli mamy bliskich(dzieci) oraz majątek w miejscu zamieszkania—nie powinniśmy „oglądać się” za tym wszystkim—tylko iść za Nim. W przeciwnym razie może nas spotkać to, co spotkało żonę Lota przy zniszczeniu Sodomy(z “sentymentu” obejrzała się i zamieniła w słup soli).

Tak więc–mimo ucisku–otoczeni przez zło tego świata, pochodzące od szatana, należy zachować spokój…Łatwo powiedzieć—prawda!? Niepokój o swoje zdrowie, a nawet życie–to naturalny odruch człowieka. Zwiększa się on, kiedy “leży nam na sercu” los naszych bliskich(rodziny, przyjaciół)…Jednak chyba największy lęk przed konsekwencjami rozprzestrzeniającego się zła mają ludzie samotni(wiem coś o tym). Dzieje się tak, ponieważ tacy ludzie są najbardziej narażeni na atak. Nie atak szatana–bo tego rodzaju zagrożenie jest dla człowieka indywidualne–można je zwalczyć przez głęboką wiarę i ufność w Bogu, który dodaje nam sił i obdarza łaskami(miłości, wytrwałości, męstwa, cierpliwości itp).

Największym zagrożeniem dla współczesnego człowieka jest pokusa zawierzenia temu światu i ludziom…Właśnie tym–którym się specjalnie nie wiedzie–szatan “oferuje” ułudę szczęścia w postaci „dobrych ludzi”, szybkiego dorobienia się, radości w konsumowaniu dóbr, pociechy w “tanich” rozrywkach, ucieczki w nałogi(alkohol, narkotyki, wyuzdanie) i wiele innych substytutów «spełnienia»(szczęśliwości doczesnej)…Emancypacja i egzystencja w myśl «idei»: „moje ciało należy do mnie” oznaczają nieumiarkowanie i hołdowanie pożądliwościom tego świata, zgodnie z zasadą: «raz się żyje». Ten “hedonizm” i postrzeganie życia jako źródło wyłącznie przyjemności i własnej korzyści—prowadzi do postawienia się człowieka w centrum wszechświata, czyli “zabrania” miejsca Bogu…

Dlatego obecna sytuacja jest tak dramatyczna. Zepchnięcie Boga «na margines», albo wręcz zanegowanie Jego istnienia nie może się dobrze skończyć dla tego świata…W miejsce Stworzyciela wchodzi niepostrzeżenie diabeł i swoimi kłamstwami manipuluje nawet tymi, którzy do tej pory byli “porządni”. “Zajmując” miejsce Boga w sercach i umysłach ważnych osobistości(wpływowi politycy, rządy, masoneria) dokonuje dzieła zniszczenia największych świętości(profanacje, ucisk chrześcijan świeckich i duchownych, fałszywe “idee” typu «Covid-19» itp.). Tzw «depopulacja» to największy “wynalazek” szatana i jego sług.

Zapowiada się wojna—owszem już jest…Nie taka fizyczna(choć Jezus również ją zapowiada), lecz przede wszystkim wojna dobra ze złem, duchowa walka życia ze śmiercią, miłości z nienawiścią. Ofiar będzie dużo, nie wszystkim uda się „ujść cało” i to dosłownie. A ci–którzy ocaleją–będą jeszcze narażeni na gniew Boży w postaci różnych kataklizmów. Ten świat musi runąć…

Ale nie drżyjmy przed sprawiedliwością Stwórcy(nie myląc jej z bojaźnią Bożą)…Kiedy te wszystkie znaki i biblijne przepowiednie spełnią się–tą samą drogą(z niebios)–przyjdzie wyzwolenie, pokój, radość i miłość♥ Przyniesie nam[Jego uczniom] to wszystko Ten, który nas umiłował do końca—Jezus Chrystus🈂️

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Leave a Reply