LOADING

Type to search

“Nieudany podstęp”

Andrzej Górny 18 października 2020
Share

Ewangelia z dn.18.10.2020.

Mt 22, 15–21.

“DWOISTOŚĆ” WŁADZY

Kolejny raz Pan Jezus zostaje “wystawiony na próbę” przez faryzeuszy i…nas wszystkich.

Często zadajemy sobie( i Panu Bogu ) pytanie «egzystencjonalne»: “ok—ale co ja z tego będę miał?” Dotyczy to ważnych decyzji w naszym życiu, a czasem zwykłych codziennych spraw…

O ile niewierzący mogą mieć “ułatwioną” odpowiedź, to ludzie poszukujący Boga mają dylemat…Jak mam postąpić–zastanawia się człowiek, zanim coś postanowi. Wybór nie jest łatwy, gdyż “tysiąc” bodźców i pokus tego świata domaga się realizacji…Najgorsze, iż wydaje nam się, że w imię “wyższych” celów—trzeba postąpić niezbyt uczciwie. Powiedzmy, że np w pracy “musimy” zrobić jakiś przekręt albo podłożyć komuś “świnkę”, gdyż bardzo nam się to opłaci…W końcu mamy zobowiązania(kredyt hipoteczny lub inne długi) a tu rodzina na utrzymaniu itp. Własna “kariera” i tzw “dobro” bliskich jest dla nas priorytetem…

Dla Jezusa priorytetem było odnalezienie zagubionych owiec i musiał się sporo przy tym natrudzić i nacierpieć, a nawet zginąć. A przecież mógł iść tylko do tych, którzy są Mu wierni i przyjaźni, czyli do owiec posłusznych…To, że gościł u ludzi grzesznych i przyjmował nie przestrzegających “prawa”–było niezrozumiałe dla faryzeuszy, więc postanowili poszukać pretekstu do “przyłapania” Jezusa na jakichś sprzecznościach(“kruczkach”) prawnych. Ale Mistrz udzielił im “salomonowej” riposty…Na pytanie “komu służyć” odpowiedział, że Bogu–ale i …bliźnim. I nie chodziło tutaj o wiernopoddańczą służbę Cezarowi(władzy), lecz o potrzebę służenia drugiemu człowiekowi w prawdzie Bożej.

Faryzeizm pieniądza oznacza chęć osiągnięcia przez człowieka własnych korzyści–kosztem drugiego…Jeżeli myślimy o dobru wszystkich bliźnich oraz ich szczęściu doczesnym, ale przede wszystkim wiecznym–powinniśmy nie tyle zapomnieć o sobie(“kochaj bliźniego swego jak siebie samego”)–ale wykonywać swoje obowiązki(zawodowe, rodzinne, religijne) uczciwie i rzetelnie, zgodnie z prawem Bożym—gdyż stoi ono ponad prawem ludzkim.

Nie bądźmy więc obłudnikami i nie pytajmy Jezusa—co mamy robić, bo On już nam pokazał drogę, prawdę i życie.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Leave a Reply