LOADING

Type to search

Najpierw poznajemy, później…kochamy

Andrzej Górny 5 stycznia 2021
Share

Ewangelia z dn.05.01.2021.

J 1, 43–51.

Wersja rozszerzona–na podst.wpisu:

https://slaadamijezusa.blogspot.com/2021/01/czy-to-ten.html?m=1

I BÓG I KRÓL

Ewangelista Jan opowiada nam, że Jezus–widząc zbliżającego się Natanaela–woła: „Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Jest to pochwała, przywodząca na pamięć tekst Psalmu: «Szczęśliwy człowiek, (…) w którego duszy nie kryje się podstęp» [Ps 32, 2]. Słowa te budzą ciekawość Natanaela, który odpowiada ze zdumieniem: „Skąd mnie znasz?” Odpowiedź Jezusa nie od razu jest zrozumiała. Mówi On: „Widziałem cię zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem”. Nie wiemy, co zdarzyło się pod tym drzewem figowym. Ale jest rzeczą oczywistą, że chodzi o decydujący moment w życiu Natanaela. Czuje on, że te słowa Jezusa poruszają jego serce, czuje się zrozumiany i pojmuje: «ten Człowiek wie o mnie wszystko, On zna drogę mego życia, temu Człowiekowi mogę rzeczywiście zawierzyć». A zatem jego odpowiedzią jest przejrzyste i piękne wyznanie wiary: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!”.

Jaka to dla nas nauka? I dlaczego zdanie, które wypowiedział Filip w tej Ewangelii:  «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i ProrocyJezusa, syna Józefa z Nazaretu» jest takie ważne?
Otóż—w tym jednym zdaniu streszcza się cały ideał współczesnej ewangelizacji…
Przyprowadzać ludzi do Jezusa. Niestety dziś rzadko kto chce słuchać moralizowania, kazań, tłumaczenia jak ważna jest wiara…
Zdecydowana większość ludzi nie potrzebuje wykładów z teologii…Potrzebuje za to spotkać Żywego Jezusa…Nie Jezusa, który jest postacią historyczną…”umarłego” 2000 lat temu…
Ale Jezusa–Syna Bożego, który jest naszym jedynym Panem i Zbawicielem…
Jezusa, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie uwolnił nas od śmierci…zerwał pęta, w jakie sami się zakuliśmy poprzez grzech. Naszą misją jest o tym mówić…
Jednak gdyby Filip zaczął dyskutować…przekonywać Bartłomieja na wszelkie sposoby, rzucać niepodważalnymi argumentami, cytować proroków Starego Testamentu…prawdopodobnie ten nie poszedłby na spotkanie z Jezusem…a być może i to spotkanie mogłoby się skończyć w niezbyt miłej atmosferze…Tymczasem Filip mówi rzecz najprostszą: chodź i zobacz…przekonaj się na własne oczy…żaden argument nie będzie nigdy tak mocny, jak osobiste doświadczenie.
Nie da się mówić przekonywująco o Jezusie, jeśli się Go nie poznało…Owszem można przeczytać książki, posiąść wiedzę, ale będzie to tylko dyskusja naukowa, nie zaś autentyczne świadectwo ucznia Chrystusa. Łatwo wyczuć wtedy pewien zgrzyt…czy mówiąc bardziej naukowo: dysonans.
Ja również nie ośmieliłbym się mówić o Jezusie—gdybym…nie doświadczył w swoim życiu Jego obecności. Jakiś czas temu niespodziewanie pojawił się w nim w sposób cudowny: uratował moje istnienie na tej ziemi i spowodował, że się gruntownie nawróciłem. Moje głoszenie Jego chwały jest nie tyle “długiem wdzięczności” za ocalenie duszy i ciała—ile posłannictwem, wynikającym z Jego poznania. Niedoścignionym wzorem jest dla mnie św.Siostra Faustyna, której misją było również przyprowadzanie dusz do Chrystusa i patron św.Andrzej Bobola, zwany “łowcą dusz”.
Oczywiście w porównaniu z tymi idolami—ja jestem tylko prymitywnym narzędziem i nieużytecznym sługą Pana…

Wyznanie Natanaela jest pierwszym, ważnym krokiem na drodze przylgnięcia do Jezusa. Słowa Natanaela uwydatniają dwa uzupełniające się aspekty tożsamości Jezusa: zostaje uznana zarówno Jego szczególna więź z Bogiem Ojcem, którego jest Jednorodzonym Synem, jak i więź z ludem Izraela, którego królem jest ogłoszony, a tytuł ten odnosił się do oczekiwanego Mesjasza. Nie powinniśmy nigdy tracić z pola widzenia żadnego z tych dwóch aspektów, ponieważ gdy głosimy Jezusa, ukazując tylko Jego wymiar niebieski, istnieje niebezpieczeństwo, że uczynimy z Niego niematerialną i nieziemską postać, a jeśli na odwrót–uznajemy tylko Jego konkretne miejsce w historii–pomijamy Jego wymiar Boski, który naprawdę Go określa.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Leave a Reply